Når du skal skrive dit barn op til pasning, skal du bruge Den Digitale Pladsanvisning

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue.

I selvbetjeningsløsningen Den Digitale Pladsanvisning kan du:

 • Skrive dit barn op til pasning
 • Følge med i, hvor dit barn står på ventelisten
 • Søge økonomisk friplads
 • Få overblik over pasningstilbud i Favrskov Kommune
 • Melde dit barn ud af pasningstilbuddet

I systemet skal du angive, hvilket område du bor I, og Favrskov Kommune er delt i 4 geografiske områder:

 • ”Område Ulstrup” = Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
 • ”Område Hammel” = Hammel, Farre og Lading.
 • ”Område Hadsten” = Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
 • ”Område Hinnerup” = Hinnerup, Søften og Korsholm.

Inden dit barn skal starte i pasning, sender vi et brev til din digitale postkasse med kontaktoplysninger på din dagpleje eller vuggestue. Herefter har I mulighed for at besøge dagplejeren/vuggestuen, så I kan få en fornemmelse af stedet.

Vær opmærksom på, at Pladsanvisningen først kan oplyse barnets placering på ventelisten, og hvor I kan få tildelt en dagtilbudsplads 1-2 måneder før jeres behovsdato for de 3-6 årige og 1 måned før jeres behovsdato for de 0-2 årige.

Ønsker du information om ovenstående før, henviser vi til den digitale pladsanvisning, hvor du selv har mulighed for at se barnets placering på ventelisten, når du logger ind.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.

Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning.

barn gynger i eftermiddagssol

Sådan skriver du dit barn op

 1. Log ind med MitID på selvbetjeningsløsningen
 2. Du kan skrive dit barn op til dagpleje – skriv evt. konkret dagplejer i kommentarfeltet
 3. Du kan samtidig skrive dit barn op til vuggestue/børnehave – der kan prioriteres 3 dagplejere, 3 vuggestuer og 3 børnehaver
 4. Du kan ændre i ønskerne senere, også via selvbetjeningsløsningen
 5. Får du ikke opfyldt din 1. prioritet, kan barnet godt blive på ventelisten
 6. Hvis du som forælder ikke ønsker at blive på ventelisten, kan du slette pladsen i selvbetjeningsløsningen
Skriv dit barn op til pasning

Praktisk om pasning i Favrskov

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Der er frit institutionsvalg over kommunegrænsen, hvilket betyder at dit barn kan blive passet i den kommune, du ønsker.

Vær dog opmærksom på at følge retningslinjer for opskrivning og optagelse i den kommune, barnet skal passes i. Derudover skal I være opmærksomme på, at der kan være en større egenbetaling, når barnet bliver passet i en anden kommune.

For eksempel opkræves der 12 måneders egenbetaling fremfor 11 måneder, hvis barnet passes i en anden kommune.

Det er den kommune, I bor i på pasningstidspunktet, der skal:

 • oplyse om og opkræve egenbetaling
 • modtage ansøgning om økonomisk fripladstilskud.

Har du et barn med særlige behov (eksempelvis handicap), kan du søge Visitationsudvalget om overspring på ventelisten til dagtilbud.

Læs mere om pladsanvisning til børn med særlige behov

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
[email protected]

Send ikke personfølsomme oplysninger som CPR-nummer via mail.

Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00 samt torsdag: kl. 15.00-16.30

Ferielukket i uge 7, uge 28-30, uge 42, de tre dage op til påske samt mellem jul og nytår.