Dagplejen er et pasningstilbud for børn fra 26 uger til 3 år

Omkring 180 dagplejere står klar til at passe dit barn i rolige og hjemlige omgivelser - her på siden kan du læse mere om hver enkelt dagplejer.

Sandkasse med farverigt legetøj

Hverdagen i dagplejen

I hverdagen er dit barn en del af en lille gruppe børn i et hjemligt, trygt og overskueligt miljø. Jeres barn vil få en tæt tilknytning til både dagplejer og de andre børn.

Jeres barn vil også være en del af et større fællesskab, da de fleste dagplejere har kontakt på kryds og tværs. De mødes i haverne, på legepladser og i legestuerne.

Kommunikation mellem Dagplejens administration og jer som forældre foregår i appen AULA. Når dit barn er begyndt i dagpleje, kan du logge ind på appen med MitID.

Faglighed i dagplejen

Dagplejepædagogen

Dagplejepædagogens arbejde er at føre tilsyn og være faglig sparringspartner for dagplejerne. Det betyder blandt andet, at de sammen med dagplejeren drøfter jeres barns trivsel og udvikling, børnegruppens trivsel og udvikling, børnemiljøet, forældresamarbejde, fysiske rammer inde og ude.

Både dagplejeren og pædagogen har tavshedspligt.

Dagplejepædagogen fører regelmæssige tilsyn hos dagplejeren, både anmeldt og uanmeldt, inden for åbningstiden.

Kompetenceudvikling og læreplan

Dagplejerne tilbydes løbende kompetenceudvikling, så de har viden og faglige redskaber til at arbejde med pædagogisk praksis.

Dagplejen arbejder med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag. I Favrskov Kommune arbejder alle dagtilbud med en anerkendende og værdsættende pædagogisk praksis. Vi skal som voksne være nærværende, lyttende og anerkende det, barnet gør og udtrykker. Vi skal se og møde barnet der, hvor det er.

Børnebog holdes af børnehænder

Når jeres dagplejer er fraværende

Når jeres dagplejer er fraværende, sørger vi for, at I får tilbudt en gæstedagpleje. Ved akut sygdom skal dagplejeren kontakte dagplejens kontor, som sørger for gæsteplacering og sender besked til jer forældre via appen "Dagplejen"

Hvis du oplever problemer med dagpleje-appen, kan du kontakte dagplejekontoret på telefon 89 64 33 33 mellem kl. 6.00 og 8.00 på hverdage.

Gæstedagpleje

Vi gør, hvad vi kan for, at I får tilbudt kendte gæstedagplejere, men det kræver, at den/de pågældende dagplejere har plads til et ekstra barn og ikke selv holder fri/er syg. Alle dagplejere har erfaring med at modtage gæstebørn og med at sikre, at I og jeres børn får en god og tryg oplevelse.

Tilsyn hos dagplejerne

Alle dagplejere har en dagplejepædagog tilknyttet. Dagplejepædagogen er dagplejerens faglige sparringspartner og understøtter kvaliteten i tilbuddet til børnene. Tilsynet i dagplejen er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem dagplejer og dagplejepædagog. 

Der føres 4-6 tilsyn om året hos den enkelte dagplejer. Herudover får alle dagplejere et uanmeldt tilsyn om året. Derudover er der en række samarbejdsmøder imellem dagplejer og dagplejepædagog efter behov.

Læs mere om tilsynet i dagplejen i "Rammer for tilsynet i dagtilbud"

Se samlet tilsynsrapport for Dagplejen 2022-2023 her

Forældretilfredshed og læreplan for Dagplejen

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Dagplejekontoret

Tlf. 89 64 33 25

[email protected]

Send ikke følsomme eller fortrolige oplysninger per mail.

Telefontid:

Mandag: kl. 12.30-14
Tirsdag: kl. 12.30-14
Onsdag: kl. 12.30-14
Torsdag kl. 15-17
Fredag kl. 8-10.30

Leder

Eline Vermedal Høgh
Tlf. 61 33 47 37 
[email protected]

Daglig leder

Mette Vixø
Tlf. 26 18 20 82
[email protected]