Underretning

Har du mistanke om, at et barn ikke trives? Er du bekymret for et barn og dets familie? Underret kommunen, så barnet kan få hjælp

Er du bekymret for et barn eller en ung i Favrskov Kommune, skal du underrette os. Din underretning kan være med til at sikre, at barnet og familien får tilbudt hjælp. Du skal sende din underretning via et af de to links her på siden. Du kan vælge at gøre det som fagperson eller som privat person, og du kan vælge at være anonym.

Når du underretter, skal du gerne være så konkret som muligt: Hvad har du set og hørt?

Du skal være opmærksom på, hvis du oplyser dit navn, adresse, mail-adresse eller lignende i din underretning, vil denne oplysning kunne blive tilgængelig for sagens parter. Sagens parter er typisk barnets forældre.

Barn med skoletaske holder i hånd med voksen

Fagperson: Send en underretning

Benyt selvbetjeningsløsningen her, hvis du arbejder med børn i hverdagen eller fritiden. 

Er du fagperson ansat i Favrskov Kommune, skal du bruge underretningsblanketten, du finder på intranettet.

Fagperson: Send underretning
Bamse sidder i vindueskarm

Privatperson: Send en underretning

Er du bekymret for et barn, kan du her sende en underretning.

Privatperson: Send underretning

Sådan behandler vi din underretning

Når vi modtager din underretning, kontakter vi barnets forældre.

Måske tilbyder vi familien råd og vejledning og afslutter sagen derefter. Andre gange må vi undersøge barnets forhold nærmere. Det vil være en børnefaglig undersøgelse.

Som underretter vil du kun meget sjældent blive involveret i det videre forløb. Du kan heller ikke kræve at få oplyst, hvilke initiativer der sættes i gang i forhold til barnet eller familien.

Du er ikke part i sagen, men vil modtage en kvittering for underretningen inden for seks arbejdsdage.

Kontakt

Socialrådgiverne i Børn og Familie

Tlf. 89 64 34 27
Alle hverdage kl. 9 - 10

Send sikker post via Digital Post til Børn og Familie via linket her

Akutte tilfælde (inden for kontortid)

Bestil et opkald fra en vagt-medarbejder via linket her

Akutte tilfælde aften, nat, weekend

Kontakt Østjyllands Politi og spørg efter Aarhus Kommunes Børn- og ungevagt
tlf. 87 31 14 48 eller 114