Bliv dagplejer i Favrskov Kommune

Vil du være dagplejer i en kommune, hvor vi hjælper dagplejerne godt i gang og fortsætter med råd og vejledning efterfølgende?

Vi sørger for, at alle nyansatte dagplejere kommer godt i gang ved blandt andet at:

  • tilbyde et introforløb
  • tilbyde et tre-ugers kursus på SOSU-skolen
  • udlevere legetøj sammensat af en dagplejepædagog, som understøtter læreplansarbejdet og børnenes generelle udvikling

Derudover er alle dagplejegrupper i kommunen tilknyttet en dagplejepædagog. Det betyder, at der altid er mulighed for råd og vejledning om alt fra pædagogiske læreplaner og forældresamtaler til medarbejderudviklingssamtaler og generel trivsel hos dagplejeren.

I Favrskov Kommune er der ca. 200 dagplejere. Som dagplejer indgår du i et kollegialt fællesskab med dagplejerne i dit område (dagplejegruppen).

Som udgangspunkt har dagplejeren fire børn fast indskrevet, men kan dog få et femte barn i dagplejen, hvis en kollega i dagplejegruppen er syg, på kursus eller har fri.

Som dagplejer mødes du og dine dagplejebørn til aktiviteter i legestue med de andre dagplejere og dagplejebørn i området.

Har du spørgsmål, inden du søger, er du velkommen til at kontakte leder Eline Vermedal Høgh på [email protected] eller mobil 61 33 47 37.

Pasning foregår i dit eget hjem 

Vær opmærksom på, at pasning af børnene foregår i eget hjem. Bliver du efter en samtale tilbudt et job som dagplejer, er jobtilbuddet under forudsætning af, at dit hjem kan godkendes som dagplejehjem.

Bliv dagplejer