Der er flere muligheder for at få tilskud til dit barns pasning i dagtilbud

I Favrskov Kommune er der blandt andet mulighed for økonomisk friplads og deltidsplads

Du kan finde taksterne for kommunale tilskud i til børnepasning i oversigten her

Økonomisk friplads

Er forældrenes samlede indkomst under en vis grænse, kan I få tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud og hvordan du søger her på borger.dk.

Har du økonomisk friplads-tilskud, skal du årligt udfylde selvbetjeningsløsningen her: Erklæring - Økonomisk fripladstilskud

Søskendetilskud

Bor flere børn på samme bopæl, er de betegnet som søskende, og familien er berettiget til søskendetilskud. Det kan være biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, så længe de har folkeregisteradresse på samme bopæl. 

Søskendetilskud beregnes automatisk, når barn nr. 2 er indmeldt.

Deltidsplads med reduceret egenbetaling

Hvis én eller begge forældre i en periode arbejder færre timer i forbindelse med barsel, forældreorlov eller adoption, kan du søge om deltidsplads på 30 timer i daginstitution til andre børn i husstanden.

Læs mere om deltidsplads og hvordan du søger her

Kombinationstilbud

Har du behov for pasningsmulighed uden for almindelige åbningstider, kan du muligvis benytte dig af et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje/daginstitution og tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning betyder, at barnet eksempelvis passes af en barnepige, når forælder/forældre arbejder på skæve tidspunkter.

Pasningsbehovet skal dokumenteres af vagtplaner. For samlevende voksne gælder det, at begge kan dokumentere arbejde uden for almindelige pasningsmuligheder. 

Spørgsmål og ansøgning sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

Læs godkendelseskriterierne for kombinationstilbud her.

Fastholdelse af plads ved længere ferie/orlov (garantiplads)

Skal dit barn ikke passes i en længere periode for eksempel pga. ferie eller orlov (gælder dog ikke ved tilskud til pasning af egne børn), kan barnet beholde sin plads i dagplejen/vuggestue/børnehave (dog ikke ved én bestemt dagplejer)

Perioden er betalingsfri og kan vare fra minimum 1 måned til maksimum 1 år.

Du skal søge om en garantiplads hos Pladsanvisningen senest 1 måned inden ferien/orloven starter. Da opkrævning for pasning altid er den 1. eller 16. i måneden, skal I varsle om ferien/orloven 1 måned inden enten den 1. eller 15. i måneden.

Spørgsmål og ansøgning sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

Socialpædagogisk friplads

Du kan søge friplads af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager i henhold til Servicelovens bestemmelser.

Hvis du mener, du er berettiget til socialpædagogisk friplads, skal du først søge fripladsen via Den Digitale Pladsanvisning og herefter kontakte din familierådgiver i kommunens Børne- og Skoleforvaltning.

Tilskud til pasning af egne børn

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn via siden her