Hvad koster det at få passet dit barn?

Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn i Favrskov Kommune. Se blandt andet taksterne for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Der opkræves betaling i 11 måneder - juli er betalingsfri (når du har bopæl i Favrskov Kommune).

Alle nedenstående tilbud til og med 6. klasse er omfattet af reglerne for søskendetilskud og friplads.

Børn 0-3 år

Institutionstype

Takst i kr. pr. måned 2022

Kommunal dagpleje 0-2 år - fuldtid 2.771
Kommunal dagpleje 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 1.812
Vuggestue 0-2 år - fuldtid 3.631
Vuggestue 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.353
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - fuldtid 4.071
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.793
Børnehave under 3 år - fuldtid 2.771
Børnehave under 3 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 1.812
Børnehave under 3 år med frokostordning - fuldtid 3.211
Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.252

 

Børnepasning 3-6 år

Institutionstype   Pris i kr. per måned i 2022
Børnehave 3-6 år - fuldtid   2.027
Børnehave 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov   1.307
Børnehave 3-6 år med frokostordning - fuldtid   2.467
Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov   1.747

 

Førskole, Skolefritidsordning  (SFO), klub og ungdomsklub

Institutionstype Kr. pr. måned i 2022
Førskole 1.919
Skolefritidsordning 0.-3. klasse 1.816
Klubtilbud 4. klasse 1.168
Klubtilbud 5. klasse 1.012
Klubtilbud 6. klasse 889
Morgenpasning, tilkøb (børn fra 4.-6. klasse skal være indmeldt om eftermiddagen) 568
Klubtilbud 4. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 467
Klubtilbud 5. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 405
Klubtilbud 6. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 356
Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) 119

 

Tilskud per måned til fritvalgsordning

Institutionstype Max tilskud pr. måned 2022
0-2 år (75 % i tilskud, dog max) 5.715
3-6 år (75 % i tilskud, dog max) 4.162
Private daginstitutioner 0-2 år - fuldtid 9.264
Private daginstitutioner 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 6.034
Private daginstitutioner 3-6 år - fuldtid 5.952
Private daginstitutioner 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 3.849
Tilskud pr. måned til pasning af egne børn 5.715 (fra 1. juni 2022)