Hvad koster det at få passet dit barn?

Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn i Favrskov Kommune. Se blandt andet taksterne for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Der opkræves betaling i 11 måneder - juli er betalingsfri (når du har bopæl i Favrskov Kommune).

Alle nedenstående tilbud til og med 6. klasse er omfattet af reglerne for søskendetilskud og friplads.

Børn 0-3 år

Institutionstype Pris i kr. pr. måned 2023
Kommunal dagpleje 0-2 år - fuldtid 2.903
Kommunal dagpleje 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 1.950
Vuggestue 0-2 år - fuldtid 3.731
Vuggestue 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.412
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - fuldtid 4.181
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.862
Børnehave under 3 år - fuldtid 2.903
Børnehave under 3 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 1.950
Børnehave under 3 år med frokostordning - fuldtid 3.353
Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 2.400

 

Børnepasning 3-6 år

Institutionstype   Pris i kr. pr. måned 2023
Børnehave 3-6 år - fuldtid   2.083
Børnehave 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov   1.340
Børnehave 3-6 år med frokostordning - fuldtid   2.533
Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov   1.790

 

Førskole, Skolefritidsordning  (SFO), klub og ungdomsklub

Institutionstype Pris i kr. pr. måned i 2023
Førskole 1.991
Skolefritidsordning 0.-3. klasse 1.883
Klubtilbud 4. klasse 1.211
Klubtilbud 5. klasse 1.050
Klubtilbud 6. klasse 922
Morgenpasning, tilkøb (børn fra 4.-6. klasse skal være indmeldt om eftermiddagen) 589
Klubtilbud 4. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 484
Klubtilbud 5. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 420
Klubtilbud 6. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) 369
Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) 123

 

Tilskud per måned til fritvalgsordning

Institutionstype Max tilskud pr. måned 2023
0-2 år (75 % i tilskud, dog max) 5.987
3-6 år (75 % i tilskud, dog max) 4.276
Private daginstitutioner 0-2 år - fuldtid 9.817
Private daginstitutioner 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 6.466
Private daginstitutioner 3-6 år - fuldtid 6.116
Private daginstitutioner 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov 3.945
Tilskud pr. måned til pasning af egne børn 5.987