Deltidsplads mod reduceret egenbetaling

Hvis én eller begge forældre har færre arbejdstimer ifm. barsel/forældreorlov, er der mulighed for deltidsplads med reduceret egenbetaling til andre børn i husstanden.

Den reducerede egenbetaling er kun muligt, hvis forælderens/forældrenes nedsatte arbejdstid skyldes barsel, forældreorlov eller adoption. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

Reglerne fastsættes i de enkelte kommuner. Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser.

Følgende retningslinjer gælder i Favrskov Kommune.

 • Forældre skal som minimum afholde barsel svarende til 7 timer om ugen
 • Der skal søges om deltidsplads hos Pladsanvisningen senest 2 måneder før, barnet skal starte

Se hvordan du søger længere nede på siden

Se taksternes for reduceret egenbetaling her

Vær opmærksom på perioden

 • Deltidspladsen skal benyttes i én sammenhængende periode.
 • Forældre kan beholde pladsen, hvis barsel/orlov afbrydes af en periode på mindre end fem uger.
 • Forældre har pligt til at oplyse, hvis barsel/orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger.
  • Forældrene skal oplyse om ændringen senest en måned før de træder i kraft.
 • Forældrene har ret til én sammenhængende periode pr. barn.
 • Hvis barnets forældre afholder barsel eller forældreorlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.

Det praktiske

 • Deltidspladsen på 30 timer kan benyttes mandag – fredag kl. 8:30 – 14:30
 • Muligheden gælder alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart
  • Med børn menes alle børn i husstanden med folkeregisteradresse på bopælen uanset biologisk forhold til forældrene
 • Forældre kan opretholde deltidspladsen, indtil det er muligt at ændre fra deltidsplads til fuldtidsplads.
  • Det betyder, at hvis forældrenes fravær efter barselsloven eksempelvis ophører den 4. i en måned, er det muligt at opretholde deltidspladsen til den 15. i måneden.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal indeholde:

 • Perioden, hvor der ønskes deltidsplads
  • Perioden, der angives, udgør den maksimale periode for deltidsplads
  • Kommunen (Pladsanvisningen) skal informeres, hvis der ønskes en kortere periode end angivet i ansøgningen
 • Dokumentation for barselsperioden
  • Hvis pladsen søges, inden barnet er født, medsendes kopi af vandrejournalen
 • Ansøgningsfristen er senest 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes.
 • Ansøgningen sendes til [email protected]

I Favrskov Kommune er der mulighed for at ændre plads fra den 1. eller den 16. i måneden. Ved deltidspladser i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene oplyse Favrskov Kommune om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringer træder i kraft.

Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser end beskrevet ovenfor (eksempelvis hvilket tidspunkt tilbuddet kan benyttes).