Institutionen Skattekisten

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø

Børnehuset Skattekisten består af en vuggestuegruppe med  12-18 børn i alderen 0-3 år. Derudover er der 3 aldersintegrerede stuer med gennemsnitlig 20 børn fra 3 til 6 år på hver stue.

Børnehuset Skattekisten er en del af Hadsten Opland med fælles områdeleder, retningslinjer og forældrebestyrelse.

Åbningstider

•    Mandag til torsdag: 6.00 - 17.00 
•    Fredag: 6.00 - 16.30

Obs: Åbningstider per 1. marts 2024

  • Mandag-torsdag 6.30-17
    Fredag 6.30-16.
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Området

Vi bor i et naturskønt område med skov og grønne områder, som vi ofte besøger. Vi er ude rigtig meget i al slags vejr året rundt.

Skattekisten er fysisk forbundet med Lilleåskolen og SFO via en gangbro, og dagplejen har legestue hos os. Det gør det helt naturligt at samarbejde med skole og dagpleje og arbejde med den røde tråd og sammenhæng i børnenes liv fra dagpleje til 6. klasse.

Vi har fælles aktiviteter og fælles ansatte, og vi bruger hinandens lokaler.

Hverdagen

I Børnehuset Skattekisten er vores dagligdag bygget op om en fast struktur.

De fleste dage er vi i mindre grupper på stuebasis eller på tværs af stuerne. Grupper dannes ud fra børnenes perspektiv, børnefællesskabet, relationer og børnenes forskellige forudsætninger.

Vi har samling på stuen ca. kl. 9.00, hvor vi gennemgår dagens program sammen med børnene via billeder. På den måde får børnene et overblik over, hvad de skal lave i løbet af dagen.

Overalt i Skattekisten vil I møde visualisering, såsom at gennemgå dagen med billeder, små legemiljøer, faste pladser mv. Dette er en del af vores inkluderende pædagogik, der er med til at sikre, at barnet i højere grad ”kan selv” og har følelsen af mestring i hverdagen.

Legen

Legen er en gennemgående del af vores dagtilbud. Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Vi er medlegende voksne, som støtter, guider og rammesætter – så alle børn får en mulighed for at være med, og så legene udvikler sig positivt for alle børn.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Skattekisten

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Skattekisten

Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55
[email protected]

Daglig leder

Ann Cramer Christensen
[email protected]
Tlf.: 51 24 92 69

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.