Skovvang

Velkommen til Børnehuset Skovvang – et sted hvor fællesskabet er i fokus

Børnehuset Skovvang er en funktionsopdelt børnehave med plads til cirka 64 børn fordelt på 4 grupper. Børnehuset er en del af Thorsø, Ulstrup og Hammel N/V-området. 

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag til 6.30 - 16.00

Hverdagen

Dagen starter stille og roligt med at sige godmorgen, vinke til forældre og spise fælles morgenmad. Vi har fokus på at skabe en varm og harmonisk base for børnene, hvor alle bliver mødt positivt og anerkendende i et socialt inkluderende fællesskab.

Før frokost samles børnene i rundkreds, hvor vi snakker, synger, leger og læser for derigennem at lære at lytte til hinanden, være i centrum og få indsigt i hinandens forskelligheder. Mens der holdes rundkreds dækker børn på skift bord til hinanden.

Vi er ude mindst en gang om dagen enten på legepladsen, i skoven eller på tur i nærområdet. Vi har fokus på bevægelsesaktiviteter samt at styrke børnenes selvværd og gøre dem robuste til at håndtere udfordringer.

Vi har altid særlig fokus på børns personlige og sociale udvikling, den gode kammerat, og den måde vi er i dialog på, altså en god omgangstone.

Vi har en tryg og genkendelig hverdag, hvor børnene oplever kendte rammer og rutiner. Det giver børnene mulighed for at øve sig i at tro på sig selv, blive selvhjulpne og at tage et medansvar for egen læring. Vi understøtter og styrker børns læring ved at møde dem med anerkendelse, så de bliver bevidst om egen formåen, at turde prøve nyt og bringe sig selv i spil i fællesskabet. I børnehaven foregår læring i børnenes leg, hverdagens rutiner og de tilrettelagte pædagogiske aktiviteter.

Mad

Hvert andet år tager forældre stilling til en kommunal frokostordning. Vi har endnu ikke haft en forældregruppe, som har ønsket dette.

Børnene har selv deres madpakker med, som de - med hjælp fra de voksne - selv forvalter i løbet af dagen.

Eftermiddagsmaden er fælles og laves sammen med børnene som en pædagogisk aktivitet.

Praktisk info

Vi opfordrer jer til at besøge børnehuset inden opstarten, og inden dit barn starter, modtager I et velkomstbrev.

Forældresamarbejde

I forældresamarbejdet prioriteres åbenhed, tillid og den daglige kontakt. Et godt samarbejde ses som det bedste udgangspunkt for at styrke barnets udvikling og trivsel. Barnets trivsel og udvikling følges, ud over hverdagens observationer og den daglige dialog med forældre, også via udarbejdelse af dialogprofil samt sprog- og motorikvurderinger.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Skovvang

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Skovvang

Minervavej 1
8450 Hammel
Tlf. 89 64 38 00

Daglig leder

Kristina Boye Kure
Tlf. 89 64 38 00
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.