Børnehuset Nørreskoven

Børnehuset Nørreskoven er en integreret institution delt i to afdelinger ’Skoven’ og ’Lunden’

Børnehuset Nørreskoven er en integreret institution med plads til 39 vuggestuebørn og 76 børnehavebørn fordelt på to afdelinger: ’Lunden’ og ’Skoven’.

Vi er en del af Hinnerup Nord/Øst området med fælles områdeleder, forældrebestyrelse, principper for forældresamarbejde m.m.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 06:30-17:00
  • Fredag: 06:30-16:00
     
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Om Børnehuset Nørreskoven

Vuggestuen har til huse i afdelingen "Lunden", og børnene er opdelt i tre grupper – ’Brumbasser’, ’Græshopper’ og ’Mariehøner’.

Børnehavebørnene opholder sig i afdeling "Skoven" og er opdelt i tre grupper – ’Brændenælder’, ’Grankogler’ og ’Mælkebøtter’.

Der er tilknyttet tre-fire voksne til alle børnegrupper.

Begge huse er indrettet med tre grupperum, et fællesrum og køkken. Til grupperummene hører også et mindre rum, så det er muligt at opdele børnegruppen og lave særskilte aktiviteter for en mindre gruppe børn. Grupperummene er indrettet med inspirerende lege- og aktivitetsområder.

Hver børnegruppe har et fast rum, hvor de holder samling og spiser både frokost og eftermiddagsmad.

Vores hverdag bygger på værdierne tryghed, anerkendelse, livsglæde og fællesskab.

Vi tilpasser løbende vores læringsmiljø, så det følger børnegruppens behov og tilgodeser det enkelte barns deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Vi ser legen som det bærende element for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, og vi justerer vores aktiviteter i forhold til de enkelte aldersgruppers behov.

Vi lægger vægt på udeliv og gør stor brug af vores rummelige legeplads med mange legeredskaber i naturmaterialer samt vores bålplads med bålhytte. Vi tager jævnligt på ture i nærområdet, hvor vi har let adgang til skov og eng.

Vi samarbejder med det lokale plejehjem, som vi besøger til fastelavn, påske m.m.

Vi vil gerne skabe trygge overgange og har månedlige besøg af dagplejen, faste besøg mellem vuggestue og børnehave, og de kommende skolebørn starter i førskoleforløb i marts.

Vi vægter forældresamarbejdet højt og inviterer til daglig dialog for at sikre sammenhæng mellem hjem og institution. Vi har forældresamtaler efter opstart, ved 2-års alderen, ved overgang fra vuggestue til børnehave, ved 4-års alderen og forud for førskolestart ved behov.

Pædagogik

Vi mener, at børn har brug for nærværende voksne, som rummer og forstår dem, og som kan være rollemodeller for dem i en verden med mange forandringer.

Vi ser det som vores opgave, at skabe et miljø, hvor respekt, omsorg, ansvar og rummelighed er nøglebegreber, og hvor der er en åben og personlig kommunikation.

Praktisk information

Inden jeres barn starter hos os, modtager I et velkomstbrev med praktiske oplysninger. Her kan I læse mere om vores hverdag, traditioner, forældresamarbejde, bestyrelsen og meget mere.

Efter jeres barn er indskrevet hos os, kan I læse vores årsplan og politikker for fødselsdage, legetøj, måltider og solbeskyttelse på den fælles kommunikationsplatform Aula.

Skulle I have spørgsmål eller lyst til at besøge os, er I velkomne til at kontakte os.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Nørreskoven

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Nørreskoven

Nørreskovvej 6-8
8382 Hinnerup
Skoven: [email protected]
Tlf. 89 64 56 80
Lunden: [email protected]
Tlf. 89 64 56 75

Daglig leder

Hanne Poulsen
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.