Elmegården i Hinnerup

Børnehuset Elmegården er en integreret institution i Hinnerup

Børnehuset Elmegården har plads til 12 børn i vuggestue og 45 børn i børnehave

Åbningstid

  • Mandag - torsdag: 06.30 til 17.00
  • Fredag: 06:30 til 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Hverdagen i Elmegården

Vuggestue og børnehave starter dagen sammen kl. 06.30-08.00 og slutter dagen sammen kl. 16.00-17.00 i fællesrummet i børnehaven.

I Børnehuset Elmegården har vi foruden vuggestuen fire forskellige områder i huset: 

  • Egeskoven
  • Bøgeskoven
  • Klatreskoven (Motorikrum) 
  • Fællesrum

Her tilbyder vi forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen. Når vi holder samling og spisning er børnene inddelt i aktivitetsgrupper med fast tilknyttede voksne. I Elmegårdens børnehave arbejder vi desuden i aldersopdelte grupper en dag om ugen. De store børn, der snart skal i skole, er i en aktivitetsgruppe sammen, og de små- og mellemstore børn er i aktivitetsgrupper sammen.

Personalegruppen

I Elmegården er vi en blandet personalegruppe med pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og studerende. Vi vægter fagligheden højt, er åbne overfor nyt og udvikler os. Vi samarbejder som et team med vores forskellige kompetencer og interesser, der spænder over natur og udeliv, børns leg, svømning, motorik og bevægelse, sang og musik, babytegn, billedkunst/tegning, historielæsning, IT, at sy, at lave teater og projektarbejde med forskellige emner.

Traditioner

I Børnehuset Elmegården har vi forskellige traditioner som fastelavn, påske, arbejdsdag med forældre, bedsteforældre- /besøgsdag, sommerfest, afslutning for de kommende skolebørn, hjerteløb, julehygge/Lucia samt diverse udflugter.

Værdier

Børnehuset Elmegården har formuleret nogle værdier og overbevisninger, som vi følger:

  • omsorg og tryghed
  • nærvær
  • humor
  • faglighed.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores værdier.

Mad

Børnehuset Elmegården er med i den kommunale frokostordning.

Praktiske informationer

Inden dit barn begynder i Børnehuset Elmegården, modtager  du et velkomstbrev med praktiske informationer. Når I er meldt ind, får I også adgang til AULA, hvor  I blandt andet finder børnehavens fødselsdagspolitik, politik for mad og måltider, søvnpolitik for vuggestue og børnehave og sukkerpolitik. Ønsker I at læse politikkerne, inden I begynder, er I velkomne til at kontakte os.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Elmegården

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Elmegården

Elmevej 3
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 85

Daglig leder

Linda Hellegaard Andersen
lhel@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.