Børnehuset Ellemose

Velkommen til Børnehuset Ellemose

Børnehuset Ellemose består af tre afdelinger: Kærmose og Højmose (ved Ellemosevej 46 og bag Hadsten Skole) samt Skovmose på Ellemosevej 26a. 

Alle tre afdelinger har både vuggestue- og børnehavebørn. Kærmose og Højmose huser knap 50 vuggestuebørn, 80 børnehavebørn og 5 børn i gruppen "Sommerfuglene" for børn med særlige behov. Skovmose har plads til cirka 15 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag: 6.30 - 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Hverdagen i Ellemose

Kærmose og Højmose er en musikinstitution, hvor personalet har deltaget i musikforløb og har fokus på, hvordan vi bruger sang og bevægelse i den pædagogiske praksis. 

Skovmose er et skov- og naturinspireret tilbud, hvor børnehavebørnene er ude det meste af dagen. Der er udflugter til naturen i nærområdet, hvilket betyder flittig brug af spejdernes område tæt på Skovmose og udflugter til andre spændende steder i lokalområdet.

Vi arbejder funktionsopdelt, hvilket betyder, at det enkelte barn er tilknyttet en basisgruppe med faste primære voksne, fremfor én bestemt stue. Denne primære voksne har det tætte samarbejde med barnets forældre og særligt fokus på barnets udvikling.  Gruppen er dannet ud fra legerelationer, venskaber og nærmeste udviklingszone.

Praktisk information

Inden dit barn starter i Børnehuset Ellemose, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Mad

Børnehuset Ellemose er en del af den kommunale frokostordning. For børnene i Skovmose er der smør-selv/buffet, når børnene er hjemme i institutionen og madpakker for de børn, der er afsted i skoven.

Planer og politikker

Området Hadsten By har i fællesskab med forældrebestyrelse, ledere, pædagoger og medarbejdere udarbejdet en række handleplaner og politikker. 

Alle publikationerne kan læses i fuld længde på AULA. Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Ellemose

Kontakt

Børnehuset Ellemose

Ellemosevej 46
8370 Hadsten
 

Daglig leder

Jeanette Nørager
Tlf. 20 46 90 35
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.

Kontakt stuerne: