Sommerfugle

Sommerfuglene er en specialgruppe i Børnehuset Ellemose

Sommerfuglene er en specialgruppe for børn med særlige behov og er en del af Børnehuset Ellemose

Børnehuset er opdelt i to afdelinger: Kærmose og Højmose og er indrettet i to separate bygninger som forbindes af en stor legeplads. 

Sommerfuglene har sit eget rum til individuelle og specialpædagogiske aktiviteter. To primære voksne har ansvaret for Sommerfuglene i hverdagen og for samarbejdet med børnenes forældre. 

De primære voksne laver udviklingsbeskrivelser, indkalder til halvårlige handleplansmøder og er ansvarlig for opfølgning på handleplan og fokusområder.

Åbningstider

 • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
 • Fredag: 6.30 - 16.00

Hverdagen

Det overordnede mål for Sommerfuglene er at blive inkluderet i den øvrige børnegruppe i Ellemose.

Hverdagen i Ellemose er præget af tydelige dagsrytmer med faste, planlagte aktiviteter i en ugeplan.

Sommerfuglene deltager i de samme daglige aktiviteter som deres jævnaldrende med særlig hensynstagen til det enkelte barns ressourcer og forudsætninger. 

Børnene i Sommerfugle-gruppen har ofte behov for mindre grupper med tydeligere rammer, ro, tryghed, tid og forudsigelighed. I disse får børnene bedre mulighed for at være en aktiv deltager i gruppen. Personalet i specialgruppen arbejder tæt sammen med det øvrige personale for at skabe rammerne, der er tilpasset børnene. Hele personalegruppen kender til børnenes individuelle behov og ressourcer for at kunne bidrage til inklusionen.

Differentierede fællesskaber kan bruges i forhold til alle former for aktiviteter og leg. Børnene deles ofte i små grupper, både ved spisning, kreative aktiviteter, i leg, til samling og motoriske aktiviteter.

Motoriske og fysiske aktiviteter bruges i høj grad til at fremme inklusionen. Pædagogisk idræt, musik, udeliv og legegrupper er en del af de aktiviteter, vi bruger at inkludere børnene i fællesskabet. Børnene får mulighed for at deltage og bidrage på forskellige niveauer i samme aktiviteter som den øvrige børnegruppe, og derved føler de sig som en del af fællesskabet.

Eksempler på planlagte aktiviteter:

 • Ture ud af huset (fast på tur hver uge)
 • Maddage
 • Kreative aktiviteter
 • Dialogisk læsning
 • Samling, sang og sanglege
 • Morgengymnastik
 • Pædagogisk idræt
 • Sprogaktiviteter
 • Svømning hver uge for børnene i H‐gruppen
 • Legegrupper

Individuel pædagogik

Med udgangspunkt i de aftalte fokusområder arbejder vi individuelt i hverdagen med det enkelte barn. Det kan både være én til én-læring eller i mindre grupper.

Her er sprog, spil og turtagning ofte i fokus.

Der er også aftalt fysiske mål med fysioterapeut og ergoterapeut. Det kan være finmotorisk træning, træning af styrke/udholdenhed eller afspænding af muskler.

Børnene i specialgruppen har ofte i højere eller mindre grad behov for visuel støtte i form af symboler til at skabe forudsigelighed og tydeliggøre aktiviteter og skift mellem dem.   

Forældresamarbejde

Et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde er vigtigt for, at barnet trives og udvikler sig i vores specialgruppe. Forældrenes viden om barnet er betydningsfuldt for os at kende, da det giver os mulighed for pædagogisk at inddrage flere nuancerede beskrivelser af barnet ud fra de forskellige sammenhænge, barnet færdes i.

Når barnet starter hos Sommerfuglene, er overleveringsmødet vigtigt, da vi her fra forældre, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og tidligere pasningstilbud får vigtig viden og erfaringer om det barn, som starter hos os.

Vi udarbejder handleplaner for det enkelte barn på baggrund af tæt dialog mellem forældre og pædagoger. Handleplanerne tager afsæt i den konkrete status på barnets udvikling og fokus på de mål, der skal arbejdes videre med.  

I hverdagen vægter vi den løbende dialog med forældrene, hvor vi drøfter status og næste skridt, og vi giver gerne gode råd ved behov.

Flere af vores børn kører med taxa til specialgruppen, og i disse tilfælde benytter vi os i hverdagen af følgende kontaktformer til forældrene:

 • Barnets kontaktbog
 • Telefon
 • E-mails
 • SMS
 • AULA
 • Møder med forældre efter behov

Kontakt

Børnehuset Ellemose

Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 60
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.