Specialgrupper i dagtilbud

I Favrskov Kommune har vi fire specialgrupper på daginstitutionsområdet, der skal tilgodese børnehavebørn, der har funktionsnedsættelser og vidtgående særlige behov, hvor deres udvikling ikke kan støttes tilstrækkeligt i de almene dagtilbud. Visitering til specialgrupperne sker via områdelederen til småbørnsvisitationen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

De fire specialgrupper ligger alle i almene dagtilbud. Det giver mulighed for at børnene fra specialgrupperne både kan deltage i det udvidede fællesskab med de andre børn i dagtilbuddet, når det er deres behov, samtidig med at deres særlige behov kan imødekommes i det lille fællesskab i specialgruppen.

Kørsel for børn i specialgrupper

Går dit barn i en specialgruppe, der ligger uden for dit distrikt (Distrikterne består af Hammel, Hinnerup, Hadsten og Ulstrup/Thorsø), kan du søge om kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Du kan kun søge for det antal kilometer, hvor barnet er med i bilen, og kun fra én adresse/barnets bopælsadresse.

Du kan søge kørselsgodtgørelse via selvbetjeningsløsningen her (log på med MitID)

I helt ekstraordinære tilfælde kan du ansøge om taxakørsel til eller fra specialgruppen i op til 6 måneder og kun for pladser uden for eget distrikt. Kontakt Børn og Kultur på [email protected]. Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.

Du kan benytte dette ansøgningsskema i Word, hvis du ikke har fået det udleveret af dit barns specialgruppe

Går dit barn inden for jeres eget distrikt, skal I selv sørge for transport og kan ikke søge kørselsgodtgørelse.

Vær opmærksom på at der ikke bevilges kørselsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft.