Guldsmede (tegnet)

Guldsmedene er en specialgruppe på Bakkegården

Guldsmedene er en del af Naturbørnehaven Bakkegården og er et tilbud for børn med særlige behov.

Guldsmedene er målrettet børn, der har brug for ekstra støtte og guidning i hverdagen.

Guldsmedene er normeret til 6 børn og har 4 faste voksne.

Tilgang og pædagogik

Vi vægter forældresamarbejdet højt, for forældre kender deres børn bedst. Vi har tæt kontakt for at sikre den bedste trivsel og udvikling hos barnet.

I Naturbørnehaven Bakkegården arbejder vi med, at rammerne skal tilpasses det enkelte barn og ikke barnet, der skal tilpasses rammerne.

Vi arbejder dog ud fra en fast struktur, da børnegruppen profiterer af genkendelighed og ensartethed. Vi lægger vægt på, at der altid er tilgængelige voksne, som udviser en tydlighed.

Vi bruger piktogrammer, fordi det er det børnegruppen kalder på, detaljeringsgraden er varierende afhængig af børnenes behov.

I personalegruppen er der en åbenhed overfor nye handlemuligheder, både i forhold til gruppen men også i forhold til de enkelte børns behov. Indholdet af vores samlinger er vekslende så vi på denne måde mindsker de sårbarhedsskabende situationer for børnene.

Vi arbejder med personaleskift og åben dialog, nye øjne kan være udviklende og vise nye handlemuligheder.

Inklusion og anerkendelse er vores pædagogiske fundament.

Det er ikke nok, at barnet bliver inkluderet i et fællesskab, det enkelte barn skal have en følelse af, at være inkluderet og være en del af fællesskabet. Hvis der er noget man har det svært ved, er der en masse andet man er god til.

Vores grundtone på hele Naturbørnehaven Bakkegården er anerkendende; vi går forrest og ved siden af som gode rollemodeller.

Hvad bruger vi?

  • Inkluderende fællesskaber igennem legegrupper 
  • Fælles skovture, sproggrupper, motorik og yogahold med de almene grupper
  • Naturen: Vi udnytter at der er højt til loftet
  • Dyrene: Børnene hjælper med at fodre og gøre rent hos dyrene
  • Pauser: Der bliver etableret aktivitetskasser og stillerum
  • Timetimer
  • Generel visuel støtte
  • Forskydelse af aktiviteter for at tilgodese det enkelte barn
  • Tæt pædagogisk guidning for at sikre stabilitet og trivsel
  • En praksis, hvor der er plads til forskellighed, med forskellige hjælpemidler

Kontakt

Naturbørnehaven Bakkegården

Skolegade 26
8881 Thorsø
Tlf. 89 64 29 82

Tlf.: 89 64 29 81 - Guldsmedene

Daglig leder

Lea Knudsen
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.