Larve (tegning)

Specialgruppen Larverne på Vesterskovvej

Larverne er en specialgruppe for børn med særlige behov og er en del af Børnehuset Vesterskovvej

Larverne er normeret til otte børn og fire pædagoger. Men børnetallet kan svinge alt efter behov. Larverne har deres eget grupperum, hvor de arbejder målrettet med børnene eller bliver skærmet fra helheden.

Vi arbejder inkluderende med børn, som kan det. Det kan foregå ved, at Larvebørnene er deltagende, når de spiser madpakker eller frugt, laver aktiviteter og er på legepladsen, men vi inviterer også børn ind i Larvegruppen.

Overordnet pædagogik

 • Rammerne er præget af fast struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Vi arbejder med tydelige rammer og en genkendelig hverdag for børnene
 • Den lille gruppe giver ro og tid
 • TEACCH – et visuelt materiale og pædagogik
 • Børnene lærer at lege og være sammen med andre børn
 • Vi bestræber os på at give børnene en god, dejlig, sjov og udviklende dag i børnehaven
 • Voksne, som er meget tydelige i deres kommunikation og pædagogik
 • Vi arbejder målrettet ud fra det enkelte barns handleplaner. Alle voksne kan arbejde med alle børn.

Individuel pædagogik

 • Med udgangspunkt i det enkelte barn arbejder vi ud fra en specialpædagogisk indsats, som tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder. Det gør vi ofte ved brug af visuelle metoder som PECS (kommunikationsmappe med billeder), tavler (individuelle tavler med billeder f.eks. boardmaker) og andet visuelt materiale
 • Vi arbejder målrettet med det enkelte barn i 1 til 1 læring. I denne læring udvikler barnet færdigheder trin for trin
 • Når børnene opnår specifikke færdigheder, arbejder vi med at opretholde færdighederne ved et arbejdsbord, hvor børnene selvstændigt bruger tid på opgaverne
 • Vi arbejder målrettet med at udvikle en hensigtsmæssig adfærd hos børnene
 • Kommunikationstræning
 • Tegn til tale 

Lærende aktiviteter i fællesskab

Vi vægter højt, at børnene får mulighed for at deltage i fælles aktiviteter. Graden af disse fælles aktiviteter varierer meget afhængig af det enkelte barns behov og ressourcer.

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Sproglege (sange med billeder eller konkrete ting)
 • Motorik og bevægelseslege (rullebræt, faldskærm, trampolin, musik, bolde)
 • Musik og sanglege (trommer og andre musikinstrumenter)
 • Regellege (Jeg gik mig over sø og land, flyv lille påfugl osv.)
 • Drama (De tre bukkebruse – med konkret drama og med børnene som aktører)
 • Madaktiviteter
 • Ture ud af huset – vi vægter at bruge uderummet til at skabe ro og fordybelse
 • Kreative aktiviteter (Vi arbejder med forskellige materialer)
 • Små og store samlinger (Daglige samlinger i Larvegruppen og når der er fællessamling i huset)

Disse aktiviteter kan foregå i forskellige grupper. Der kan være nogle, som foregår i Larvegruppen ‐ kun med larvebørn, andre kan foregå i Larvegruppen med deltagelse af få gode rollemodeller fra huset og andre igen foregår i større grupper rundt i huset. Alt tager afsæt i det enkelt barns ressourcer og færdigheder.

Forældresamarbejde

Et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde er vigtigt for, at barnet trives og udvikler sig i vores specialgruppe. Forældrenes viden om barnet er betydningsfuld for os at kende, da det giver os mulighed for pædagogisk at inddrage flere nuancerede beskrivelser af barnet ud fra de forskellige sammenhænge, barnet færdes i. Når barnet starter i specialgruppen, er overleveringsmødet vigtigt, da vi her fra forældre, PPR og tidligere pasningstilbud får vigtig viden og erfaringer om det barn, som skal starte hos os.

Vi udarbejder handleplaner på det enkelte barn på baggrund af en tæt dialog mellem forældre og pædagoger. Handleplaner tager afsæt i konkret status på barnets udvikling og fokus på mål, der skal arbejdes videre med. I hverdagen vægter vi den løbende dialog med forældrene, hvor vi drøfter status, næste skridt, og vi giver gerne gode råd ved behov.

I hverdagen har vi kontakt med forældrene gennem:

 • Barnets kontaktbog
 • Telefonisk kontakt
 • Skriver mails
 • Bruger SMS
 • Børnehavens intranet Aula
 • Møder med forældre efter behov

Vi glæder os til at modtage jeres barn hos Larverne og lære jer alle sammen at kende.

Kontakt

Børnehuset Vesterskovvej

Vesterskovvej 23
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 20
Mob 24 90 03 72
[email protected]

Daglig leder

Anette Sofia Overby Mathiesen
Tlf. 23 81 82 18
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.