Er du forælder til et barn med en funktionsnedsættelse, kan du have behov for at søge ekstra støtte.

Er dit barn i målgruppen for reglerne i Barnets Lov om støtte til børn med funktionsnedsættelse, findes der forskellige muligheder for hjælp. Både børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og kroniske lidelser kan være omfattet af målgruppen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er i målgruppen, kan du kontakte Modtagelsen på telefon 89 64 34 27 mellem kl. 9-10 på alle hverdage.

Målgruppen er beskrevet i loven som: ”Et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Dit barn kan også have brug for at få særlig støtte i skole eller dagtilbud. Her er det Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der - i samarbejde med skolen eller dagtilbud - hjælper med at finde ud af, hvilken støtte der kan gives til dit barn.

Billedet viser skolebørn på vej i skole

Læs mere på Borger.dk

På borger.dk kan du læse om jeres muligheder for støtte til børn med funktionsnedsættelse - eksempelvis til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Gå til borger.dk
Lille hånd i stor hånd

Vejledning til dig der søger en ydelse i Specialrådgivningen

Denne vejledning henvender sig til dig, som har søgt eller vil søge om dækning af merudgifter efter Barnets Lov § 86, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets Lov § 85 mv.

Læs vejledningen her
Børn går i skoven

Kvalitetsstandard for støtte til børn og familier efter serviceloven

Kvalitetsstandarden giver dig et overblik over de muligheder, du har for at få særlig hjælp og støtte til dit barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale og trivselsmæssige problemer samt til din familie. 

Se kvalitetsstandarden her

Kontakt

Telefontid

kl. 9.00-10.00