Lærkereden

Børnehuset Lærkereden er en integreret institution i Lading

Børnehuset Lærkereden har plads til 35 (fra 1. januar 2023: 45) vuggestuebørn i alderen 0-2 år, og der er plads til 45 børnehavebørn i alderen 3 - 6 år.

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag til 16.00

Om Børnehuset Lærkereden

Børnehuset Lærkereden har rummelige fysiske rammer med en stor og udviklende legeplads.

Personalet er veluddannet og tæller både inklusionsvejleder, motorikvejleder og sprogvejleder.

Vi ønsker en hverdag med udvikling, leg og fællesskab for alle og lægger vægt på robusthed, livsglæde og et godt børneliv. 

Forældrene er de vigtigste i barnets liv, og Lærkereden danner rammen om en stor del af barnets hverdag. Derfor ser vi forældrene som nære samarbejdspartnere, hvor samarbejdet baseres på åben dialog med gensidig interesse for hverdagen og barnets udvikling.

Børnehuset Lærkereden er opdelt i aldersintegrerede grupper. En dag om ugen er børnene delt i grupper efter alder.

Mad

Lærkereden er en del af den kommunale frokostordning

Praktik og politik

Når dit barn blevet meldt ind i Lærkereden, modtager I et velkomstbrev med en masse praktisk information til hverdagen. 

Derudover får I adgang til AULA, hvor I blandt andet kan læse de politikker, som området har udviklet i samarbejde med forældre og medarbejdere. 

Lærkereden deler vision, forældrebestyrelse og pædagogiske lærerplaner med de andre institutioner i Hammel Syd/Øst-området.

Se også Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Lærkereden

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Lærkereden

Møllebakken 8
Lading
8471 Sabro
Tlf. 40 47 10 60
Børnehaven 20 55 33 01
Vuggestue 20 55 33 02

Daglig leder

Louise Lassen Bjerregaard
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.