Trekløveren

Velkommen til Børnehuset Trekløveren i Sall

Børnehuset Trekløveren er en integreret institution med 8 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. 

Åbningstid

  • Mandag til fredag: 6.30 - 17.00
  • Fredag til 16.00

Naturen og legepladsen

Vi arbejder meget med natur og miljø og betragter vores legeplads som et ekstra uderum. Her har vi plads til bevægelse, fordybelse, ro og læring i form af højbede, hvor vi sår, planter og høster. 

Vores hverdag

Om formiddagen er børnehavebørnene funktionsopdelt i to grupper, og vuggestuebørnene er i sin egen gruppe. Vi laver aktiviteter tilpasset de enkelte grupper. Vuggestuen spejler sig i børnehavebørnene, når vi har fælles aktiviteter og i ydertimerne, hvor vi alle er én gruppe.

Børnene i vuggestuen har deres faste aktiviteter, som de arbejder med hver dag. Det kræver struktur, genkendelighed og ro, som vi voksne skaber i de daglige aktiviteter. Vuggestuen deltager i institutionens tematiserede forløb på deres eget niveau.

Vores struktur med gruppeaktiviteter og børnehaven som helhed giver børnene rig mulighed for at skabe relationer og knytte venskaber i deres aktivitetsgruppe, spisegruppe og på tværs af grupperne. 

Børnehuset Trekløveren er med i den kommunale frokostordning.

Årets projekter

I årets løb har vi forskellige temaer, hvor vi arbejder med projekter, som passer til sæsonen. Vi har for eksempel et spire/gro forløb, vinterlege, høst, motionsuger m.m. Projekterne varierer fra år til år, men vi har også faste traditioner. Dem kan du læse om på AULA, når dit barn er meldt ind i institutionen. 

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Trekløveren

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Trekløveren

Skolevangsvej 12B, Sall
8450 Hammel
Tlf. 89 64 39 50
trekloeveren@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.

Daglig leder

Områdeleder Tommy Jørgensen
tlf. 23 49 03 74