Rønbækken

Børnehuset Rønbækken - et godt sted at være

Børnehuset Rønbækken er en integreret institution med 18 vuggestuebørn og omkring 66 børnehavebørn

Åbningstid

  • Mandag - torsdag: 06:30 - 17:00
  • Fredag: 06:30-16:00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

"Børnehuset Rønbækken - Et godt sted at være!"

Det er vores motto. Derfor vægter vi relationsarbejdet meget højt både mellem barn/voksen og mellem barn/barn. Alle skal føle sig anerkendt og have venner at lege med. Vi vægter, at man føler sig set og påskønnet, som barn såvel som voksen.

Mad

Børnehuset Rønbækken er med i den kommunale frokostordning

Hverdagen i Børnehuset Rønbækken

Rønbækken har et stort fællesrum/køkken, hvor der er plads til leg. Her starter vi alle sammen dagen. Cirka kl. 7.30-8.00 går vuggestuen over til sig selv.

Vi bruger formiddagen til pædagogiske, voksenstyrede aktiviteter. F.eks. tur, aldersopdelte grupper, svømning for de ældste og fødselsdage. Vi har samling på stuerne, hvor vi synger, tager emner op og læser historier.

Opdeling

Børnehavebørnene er i grupperne: Myrerne, Lærkerne og Radiserne.

Vuggestuebørnene har deres egen gruppe: Krabberne.

Hver gruppe har fast tilknyttede voksne, og vi arbejder en del med hinanden på tværs af grupperne.

I børnehaven har børnene deres trygge base på stuen, men alle børn og voksne færdes i hele huset. Det giver et trygt miljø, hvor alle kender alle.

Børnehaven

Vi spiser frokost kl. 11 på stuerne, og prioriterer måltider som en pædagogisk aktivitet. Vi dækker bord, taler om maden, smager og spiser sammen. Så er det tid til at gå på legepladsen - uanset vind og vejr. Vi prioriterer at være ude så meget som muligt. Når vi kommer ind, spiser vi den medbragte eftermiddagsmad på stuerne mandag-torsdag kl. 14.00 og kl. 13.30 om fredagen. Der er også plads til at invitere vennerne fra de andre stuer. Resten af eftermiddagen leger vi på stuerne, i fællesrummet og i kælderen eller på legepladsen.

Vuggestuen

I vuggestuen følger børnene deres egen rytme. Vi har frugtsamling og synger sange om formiddagen. Vi leger ude og inde, går ture, laver sansemotorik og er kreative. Vi spiser frokost og efter middagsluren spiser vi eftermiddagsmad. Bagefter leger vi, til det er tid til at gå over i børnehaven.

Mellem kl. ca. 16.00 og 17.00 er alle børn igen samlet i fællesrummet.

Værdier og overbevisning

Børnene er det vigtigste! Vi vil gerne give børnene følgende med videre i livet:

  • Livsduelighed
  • Selvværd og sociale kompetencer, der gør, at man kan agere i større grupper.

For at understøtte dette tror vi på, at børnene har brug for:

  • Tydelighed, så der er mod og overskud til at udforske resten af verden.
  • Struktur, rammer og genkendelighed i dagligdagen - Det at vide, hvad man kan forvente, giver mod til at gå derud, hvor tingene er lidt mere usikre

Traditioner i Rønbækken

I Børnehuset Rønbækken har vi forskellige traditioner som f.eks. overnatning i børnehaven for de store børn, fastelavn, påske, arbejdsdag med forældre, bedsteforældre-/besøgsdag, sommerfest, afslutning for de kommende skolebørn, Hjerteløb, julehygge/Lucia samt diverse udflugter. Desuden har Rønbækken et forældreudvalg, der afholder forskellige arrangementer i løbet af året.

Uderum

Vi har den bedste, kæmpestore legeplads med skov, sandkasse, forskellige niveauer og små hyggelige kroge. En lille del af legepladsen er fælles med Børnehuset Elmegården; vi har eksempelvis et stort, nyt bålhus.

Vuggestuen har egen afdeling med separat legeplads.

Tilsyn, forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Rønbækken

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Rønbækken

Elmevej 9
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 56 85

Daglig leder

Linda Hellegaard Andersen
[email protected]

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.