You are here

Ulstrup Børnehus

Ulstrup Børnehus består af to afdelinger: Skoven og Spiren. Åbningstid 6.15 - 16.45 - fredag til 15.45.

Ulstrup Børnehus består af to afdelinger: Afdeling Skoven og afdeling Spiren. 

Ulstrup Børnehus er normeret til 10 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Børnene er delt ind i aldersintegrerede grupper. 

 • Afdeling Spiren har 10 vuggestuebørn i alderen 0-2 år. Vuggestuen hedder Haletudserne. I Spiren er der 40 børnehavebørn i alderen 3-6 år. De er fordelt på to grupper - Blæksprutterne og Søstjernerne. 
 • Afdeling Skoven har 60 børnehavebørn i alderen 3-6 år. De er fordelt på to grupper - Mejser og Ræveunger.


Ved indmeldelse i Ulstrup Børnehus har man søskendefordel til begge afdelinger.

 

Her kan du finde link til de andre børnehaver i området.


 

Om Ulstrup Børnehus

 • Kontakt

  Ulstrup Børnehus
  Nattergalevej 5
  8860 Ulstrup
  ​Tlf.: 89 64 28 75

  Daglig leder
  Leila Dalsgaard
  leda@favrskov.dk
  Mobil 23 74 33 36

  Områdeleder
  Tommy Jørgensen
  tjo@favrskov.dk
  Mobil 23 49 03 74

  Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 6.15 - 16.45. Fredag kl.6.15 - 15.45. 

 • Medarbejdere

  I vores medarbejdergruppe vil vi gerne have en fordeling på 70% pædagoger og 30% medhjælpere. 
  Medarbejderne i Ulstrup Børnehus er efter- og videreuddannet for at udføre de pædagogiske opgaver på et højt pædagogfagligt niveau.

  Vi har blandt andet:

  • Sprogansvarlige. De en særlig indsigt i børns sproglige udvikling. Den sprogansvarlige vurderer alle de tre årige børns sprog i samarbejde med forældrene.
  • Sundhedsambassadør. Sundhedsambassadøren skal kunne give input og inspiration i forhold til trivsel og sundhed på både børne- og medarbejderniveau.
  • IT-inspiratorer. De er uddannet til at komme med inspiration i forhold til brug af medier i hverdagen og i pædagogiske aktiviteter. 

  Derudover har vi også nøglepersoner i forhold til arbejdet med naturen, pædagogiske værktøjer, det kreative mm. 

 • Pædagogik

  Hverdagen

  I afdeling Skoven kan vi tilbyde en hverdag, der er bygget op omkring naturen. En stor del af vores pædagogik er at støtte barnets udvikling i naturen med daglige oplevelser og udfordringer blandt andet motorisk og sansemæssigt. I praksis betyder det, at børnene er af sted på ture tre gange om ugen som udgangspunkt fra kl. 9.30 til ca. kl. 13.00. Når grupperne kommer tilbage til huset, og på hjemmedage to dage om ugen, laves der pædagogiske aktiviteter i huset og på legepladsen, som deles med afdeling Spiren.

   

  Afdeling Spiren arbejder i hverdagen meget på tværs, og børnene fra de forskellige grupper kan færdes i hele huset. Afdelingen er optaget af det kreative og skabende. Motorik (ved eksempelvis brug af hallen) og sprog er i højsæde eksempelvis med mindre læsegrupper, legegrupper eller motorikgrupper alt efter hvilke behov, børnene har. Afdeling Spirens dagstruktur er, at der er en vekselvirkning mellem inde- og udeaktiviteter herunder turdage og daglig brug af legepladsen.

   

  I begge afdelinger arbejdes der med ”klog på sprog”, som er et nyt sprogtiltag, hvor alle tre årige får 40 ganges intensiv sprogstimulering i løbet af ca. 20 uger.

   

  Feriepasning

  Minifællespasning er et fællespasningstilbud for afdeling Spiren og afdeling Skoven. I minifællespasning vil tilbuddet altid være i afdeling Spiren af hensyn til vuggestuebørnene.

  Der er minifællespasning i uge 7, dagene før påske, uge 42 og den 23. december.

   

  Fællespasning er et tilbud for alle børn i Thorsø Ulstrup området. Fællespasningen foregår på skift i Thorsø Børnehus og Ulstrup Børnehus afdeling Spiren igen af hensyn til vuggestuebørnene.

  Der er fællespasning dagen efter Kr. Himmelfart, tre uger i sommerferien og dagene mellem jul og nytår.

   

  Grundlovsdag er Ulstrup Børnehus lukket. Der tilbydes ikke alternativ pasning.

   

  Samarbejde.

  I Ulstrup Børnehus samarbejder vi på tværs blandt andet omkring vores ældste børn.

  Begge afdelinger kører fra august til marts ”førskole-gruppe” i samarbejde med Ulstrup Skole for at skabe sammenhæng for børnene mellem tilbuddene.

   

  Ved mødeaktivitet, sygdom eller andet fravær låner afdelingerne nogle gange medarbejdere ved hinanden.

   

  Vi samarbejder med dagplejen i forhold til at skabe en glidende overgang for barnet, når det starter i børnehaven.

   

  I hverdagen gør vi brug af blandt andet tale/hører-lærer, psykolog, fysioterapeut og sundhedsplejerske. 

   

 • Sådan gør vi - planer og politikker

 • Forældreintra

  Link til Forældreintra

  Vær opmærksom på, at du skal have et login for at besøge institutionens forældreintra.

 • Studerende

 • Forældretilfredshed 2019

  Der er i efteråret 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.

  Se resultatet for Ulstrup Børnehus her.
   

   

Kontakt

Ulstrup Børnehus
Nattergalevej 5
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 28 75

Senest opdateret

28.01.2020
riz