Du kan som forælder blive en del af forældrebestyrelsen i dit barns dagtilbud

Som forælder kan du stille op til forældrebestyrelsen, når der afholdes valg. Kontakt dit barns institution/dagpleje  for at få mere at vide om valget til bestyrelsen.

Hvert dagtilbudsområde har én bestyrelse, og bestyrelsen træffer derfor beslutninger på hele områdets vegne. Selvom bestyrelsen træffer beslutning på hele områdets vegne, kan bestyrelsen godt beslutte tiltag for en enkelt institution.

Du kan læse mere om områderne og de enkelte institutioner her

Dagplejen har sin egen forældrebestyrelse, som ligeledes træffer beslutninger på hele dagplejens vegne. 

Som en del af forældrebestyrelsen er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af institutionerne/dagplejere og har indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen fastsætter principper og rammer for daginstitutionens/dagplejens arbejde.

Barn sidder på hug i skovbunden

Håndbog for forældrebestyrelser

Bestyrelsens kompetencer og opgaver er beskrevet i en håndbog for forældrebestyrelser.

Håndbogen er et redskab til at hjælpe og inspirere forældrebestyrelserne i deres arbejde.

Retningslinjerne i håndbogen omfatter både de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Håndbogen gælder ikke for selvejende og private daginstitutioner.
 

Se håndbog for forældrebestyrelser