I en privat pasningsordning oprettet af forældrene er forældrene arbejdsgiver og indgår en aftale med en person om pasning i et af forældrenes hjem

Børn kan fra de er 24 uger gamle og ind til skolestart være tilknyttet en privat pasningsordning.

Hvordan opretter jeg privat pasningsordning til mine børn?

Du skal selv finde den person, du ønsker at ansætte i den private pasningsordning. Den private passer skal være over 17 år og ikke over 65 år og skal godkendes af den tilsynsførende. 

Der skal udarbejdes en pasningsaftale mellem dig som arbejdsgiver og den ansatte. Pasningsaftalen samt hjemmet og de rum, barnet skal passes i, skal godkendes af den tilsynsførende, før ordningen kan træde i kraft og tilskuddet udbetales.

Tilskud til en privat pasningsordning i forældrenes eget hjem er skattefrit for forældrene, men skattepligtig for den, der ansættes til at passe barnet/børnene.

Tilskuddet til en privat pasningsordning overføres til ansøgerens NemKonto, når pasningsaftalen er godkendt.

Favrskov Kommune indberetter den ansattes indtægt til SKAT.

Du bliver arbejdsgiver

Når du ansætter en person til at passe dit barn i din egen private pasningsordning, bliver du arbejdsgiver for vedkommende.

Det vil sige, at du får ansvaret for indbetaling af ATP, feriepenge og tegning af lovpligtige forsikringer.

Den ansatte skal som udgangspunkt selv sørge for at indbetale B-skat af den udbetalte løn. I kan hente hjælp hos Skattestyrelsen, som kan rådgive både dig og den ansatte.

Pasningsaftale og godkendelse

Når I vil oprette en privat pasningsordning, skal I udarbejde en pasningsaftale og en ansøgning om tilskud. Pasningsaftalen skal du udfylde sammen med den person, du vil ansætte til at passe dine børn. 

Pasningsaftalen, og dermed ansættelsen af en person til at passe barnet/børnene, skal godkendes af den tilsynsførende for området, inden tilskuddet kan udbetales. Den tilsynsførende vil i den anledning komme på besøg og have en samtale med dig og den, du ønsker at ansætte. Tilsynsførende sørger også for at indhente straffe- og børneattest.

Pladsanvisningen skal orienteres ved ændringer af start- eller slutdato for pasningsaftalen. Hvis der sker andre ændringer eksempelvis ansættelse af vikar for den private pasningsordning skal det godkendes af den tilsynsførende.

I pasningsaftalen kan det fremgå:

  • Hvem der indgår aftalen
  • Hvilket/hvilke barn/børn aftalen omfatter
  • Pasningstider
  • Pasningssted
  • Pasningsperiode
  • Opsigelsesvarsel
  • Månedlig udgift til den private pasningsordning
  • Eventuel pasning under ferie/sygdom (husk, at vikarer eller andre, der passer børnene midlertidigt, også skal godkendes af forvaltningen, og at der skal indhentes straffe- og børneattest, inden de kan passe børnene)

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
[email protected]

Send ikke personfølsomme oplysninger som CPR-nummer via mail.

Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00 samt torsdag: kl. 15.00-16.30

Ferielukket i uge 7, uge 28-30, uge 42, de tre dage op til påske samt mellem jul og nytår.