Vi besøger jer i takt med at dit barn vokser og udvikler sig

Sundhedsplejen i Favrskov tilbyder følgende hjemmebesøg:

 • 1. besøg: Når barnet er 4-5 dage gammelt.
 • 2. besøg: Når barnet er ca. 10 dage gammelt.
 • 3. besøg: Når barnet er ca. 8 uger gammelt.
 • 4. besøg: Når barnet er ca. 4 måneder. Besøget aflægges ofte i mødregruppen, men der er mulighed for individuelle hjemmebesøg.
 • 5. besøg: Når barnet er ca. 6 måneder (fortrinsvis førstegangsforældre).
 • 6. besøg: Når barnet er ca. 9 måneder.
 • 7. besøg: Når barnet er ca. 1½ år.

Derudover tilbyder vi besøg efter behov - og der er også mulighed for et besøg, når barnet er 3½ år gammel.

Husk af melde afbud til din sundhedsplejerske, hvis du eller dit barn er syg. ​

barn ved træ

Sådan foregår besøget ved 1½ år

Nogle af de emner, I kan tale med sundhedsplejersken om, er:

 • Familieliv og hverdagen efter opstart i dagpleje eller vuggestue
 • Sprog og kommunikation mellem barn og forældre
 • Motorik og stimulering af barnet
 • Sikkerhed i hjemmet
 • Mad og spisevaner
 • Søvn og sovevaner
 • Barnets sociale udvikling
 • Selvstændighed og forældrerolle
 • Bleafvænning
 • Helbred og vaccinationer

Besøget varer ca. 1½  time, og det er vigtigt, at barnet er vågent og kan deltage under besøget.

Besøget tager altid udgangspunkt i den enkelte families behov.

Ved besøget taler sundhedsplejersken med jer om barnets trivsel og udvikling, og hun observerer jeres barns sproglige, motoriske og sociale udvikling igennem leg og samspil.

3-årigt barn

Hjemmebesøg til familier med børn på 3½ år

Har du/I som forældre særlige udfordringer med jeres barn – i form af eksempelvis kost, overvægt, forstoppelse, ”smid bleen”, søvn og sovetider eller i forhold til at være forældre: barnets øgede selvstændighed, konflikter og lignende, har I mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken, som kan vejlede jer.

Din sundhedsplejerske sender dig et elektronisk spørgeskema i din e-boks den måned, dit barn bliver 3½ år.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, kan du skrive, om du ønsker besøg af sundhedsplejersken.

Kontakt din sundhedsplejerske