Vi besøger jer i takt med at dit barn vokser og udvikler sig

Sundhedsplejen i Favrskov tilbyder følgende hjemmebesøg:

  • 1. besøg: Når barnet er 4-5 dage
  • 2. besøg: Når barnet er ca. 10-12 dage
  • 3. besøg: Når barnet er ca. 8 uger
  • 4. besøg: Når barnet er ca. 4 måneder. Besøget aflægges ofte i mødregruppen, men der er mulighed for individuelle hjemmebesøg.
  • 5. besøg: Når barnet er ca. 6 måneder (fortrinsvis førstegangsforældre).
  • 6. besøg: Når barnet er ca. 9 måneder. Besøget tilbydes i sundhedplejens klinikker i sundhedscentrene.

Derudover tilbyder vi besøg efter behov - og der er også mulighed for et besøg, når barnet er 2½ år.

Husk af melde afbud til din sundhedsplejerske, hvis du eller dit barn er syg. ​

3-årigt barn

Hjemmebesøg til familier med børn på 2½ år

Har du/I som forældre udfordringer med jeres barn – i form af eksempelvis kost, overvægt, forstoppelse, ”smid bleen”, søvn og sovetider eller i forhold til at være forældre: barnets øgede selvstændighed, konflikter og lignende, har I mulighed for at få besøg af sundhedsplejersken, som kan vejlede jer.

Din sundhedsplejerske sender dig et elektronisk spørgeskema i din e-boks den måned, dit barn bliver 2½ år.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, kan du skrive, om du ønsker besøg af sundhedsplejersken.

Kontakt din sundhedsplejerske