Samtykke og GDPR

Her kan du læse, hvordan tandplejen bruger samtykke og behandler dine persondata

Vi skal have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder samtykke.

Samtykke til behandling

Med henblik på at sikre et godt samarbejde med børn og forældre samt en rationel og smidig arbejdsgang for Favrskov kommunale Tandpleje arbejder tandplejen ud fra Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske.

Den kommunale tandpleje kan uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver:

  1. Indkalde børn i klassen til undersøgelse.
  2. Foretage undersøgelser uden brug af røntgen.
  3. Give mundhygiejneinstruktion.
  4. Foretage afpudsning og tandrensning.

Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældrene gennemføre flourbehandlinger og røntgenundersøgelser 

(At samtykke gives generelt til behandlinger betyder, at forældrene samtykker til at få foretaget f.eks. fluorpensling af tænder før første behandling og samtidig samtykker til nødvendige efterfølgende fluorbehandlinger.)

1. Behandling med flour

Fluorbehandlinger, der anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.

Hvis der ikke foretages fluorbehandling af tænder på børn i høj risiko for at få huller eller har begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.

Der er ingen risiko for komplikationer.

Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.

2. Undersøgelse med røntgen

Røntgenundersøgelser, der anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.

Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller eller andet der ikke opdages. Der er ingen risiko for komplikationer.

Den anvendte røntgendosis til et lille røntgenbillede svarer til ca. 1/5 af den gennemsnitlige baggrundsdosis på en dag. Et oversigtsbillede af alle tænder svarer til en dags baggrundsstråling.

Øvrige behandlinger

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger.

Der skal gives en fyldestgørende og forståelig information, før samtykke gives af forældrene til behandlingen.

Ovennævnte behandlinger udføres af autoriserede tandlæger og tandplejere, men kan også være uddelegeret til uddannede og erfarne klinikassistenter.

Vi vil derfor bede jer forholde jer til ovennævnte generelle samtykke omkring fluorbehandlinger og røntgenundersøgelser – gerne på helbredsskemaet i barnets journal, der tilgås på vores selvbetjening. Samtykke kan også gives mundtligt eller telefonisk. 

Det generelle samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Behandling af dine personoplysninger

Tandplejen har ifølge Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen pligt til at føre journal. Vi skal derfor oplyse dig om, hvordan vi håndterer persondata om dig og/eller dit barn.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om patienter i tandplejen: Navn, kontaktoplysninger, cpr-nummer, helbredsoplysninger, forældremyndighed, information om dit barns/din tandsundhed og tandbehandling.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig/jer som forældre: Navn, kontaktoplysninger, cpr-nummer

Ovenstående for at vi kan give dit barn/dig den bedst mulige og korrekte behandling.

Vi videregiver kun dit barns/dine journaloplysninger til anden tandlæge, hvis du har givet dit konkrete samtykke til det.

Tandstatus indberettes anonymt til Sundhedsstyrelsen af statistiske årsager.

Dit barns/din tandjournal (alle oplysninger) skal i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen opbevares i mindst 10 år efter dit barn/du er udmeldt af Tandplejen.

Favrskov kommunale Tandpleje kan opbevare tandjournalen udover denne periode af blandt andet identifikationsmæssige årsager indtil andet besluttes, eller I selv ønsker den slettet.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelseslovgivningen:

  • Du har ret til at bede om indsigt i dit barns journal
  • Du har ret til berigtigelse af oplysninger i dit barns journal
  • Du har i visse tilfælde ret til at bede om at få begrænset behandlingen af oplysningerne.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine og dit barns personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Favrskov Kommune
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: [email protected]
Tlf.: 89 64 60 95