You are here

Skolekørsel

Hvordan kører skolebusserne, og hvem kan få buskort? Kan mit barn blive kørt i taxi til og fra specialundervisning?

For at imødekomme forældres ønsker om at skabe en større tryghed, kan du her se billeder af de faste buschauffører på skolebusruterne. Især for de yngste passagerer kan det være en hjælp, at de kender navn og ansigt, hvis de får brug for at henvende sig til buschaufføren​. 

Køreplaner og kort, for skolebusserne i Favrskov Kommune, ligger på Midttrafiks hjemmeside.
Skolebusserne, rute 1 – 15, kører på skoledage i perioden 13. august 2018 – 28. juni 2019, og er gratis at benytte for alle. Der er foretaget justeringer og tilpasninger på enkelte skolebusruter.

Se retningslinjer for kørsel af elever, der får specialundervisning, længere nede på siden.

 

Mere om skolebusser og taxakørsel

 • Hvem kan få buskort?

  Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.
    

  ​Befordringen klares for de flestes vedkommende ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan tilbydes en gratis skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus, jvf. gældende regler for fribefordring.

  Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.


  Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole


  Er der problemer med dit barns skolebus, beder vi dig henvende dig til Trafik og Veje på tlf. 89 64 53 00.
   

  Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogskole@favrskov.dk
   

 • Tilbud om kørsel af elever, der får specialundervisning

  Hvis dit barn er i specialklasse eller går på specialskole, kan der efter en faglig vurdering bevilges kørsel eller du kan søge om kørselsgodtgørelse. Det sker, hvis dit barn af pædagogiske eller praktiske grunde ikke kan benytte offentlig transport eller selv komme frem på en anden måde.
   

  Kørselsgodtgørelse:

  Hvis du selv har mulighed for at køre dit barn enten til eller fra skole, kan du søge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk.
   

  Planlægning af kørsel:

  Familie og skole udfylder i fællesskab et kørselskema til brug for planlægningen. Før skoleårets start modtager I en kørselsoversigt, hvor I kan se hvilket taxaselskab, der skal køre med barnet og på hvilke tidspunkter. Oversigten er dit barns køreplan, og her kan du også se telefonnummeret på det selskab, dit barn skal køre med. 
     

  Kørsel gives på skoledage for et år af gangen. Nogle børn kan helt eller delvist i løbet af skoleåret overgå til offentlig transport. Forældre og skole samarbejder om at forberede barnet til det.
   

  Dit barn kan blive kørt til og fra skole eller SFO/klub, og der gives kun kørsel til og fra folkeregisteradressen (aflastning undtaget).
   

  Kørslen er tilrettelagt som rutekørsel, så vognen kører en fast rute med flere børn sammen.  Tidspunkter for ud- og hjemkørsel er planlagt, så flest muligt kan køre sammen. Der kan derfor være ventetid efter skoleslut på hjemkørsel, ligesom afleveringstidspunkt hjemme kan variere (fx pga. trafik, afbud e.l.). Vi kan ikke garantere, at der ikke sker skift i chauffør og/eller taxaselskab i løbet af et skoleår.
   

  Der gives ikke kørsel til konfirmandundervisning e.l., og dit barn må ikke tage legekammerater med i taxaen. 
   

  Ændringer:

  Kørslen tilpasses løbende i løbet af skoleåret, hvis der kommer nye børn til eller fra eller dit barn fx. får nyt skema. Der kan derfor ske ændringer i tidspunkterne for dit barns kørsel. Du får ny kørselsoversigt ved større ændringer. 
   

  Skolen sørger for midlertidige ændringer i kørslen pga. fx. temauger, udflugter, sidste skoledag o.l.
   

  Afbud:

  Afbud pga. akut sygdom skal du melde til det selskab, som står på dit barns kørselsoversigt (husk at morgen og eftermiddagskørsel kan være forskellige vognmænd).

  Afbud pga. fx. ferie eller længerevarende sygdom skal du melde til skolen. 

  Husk også at melde afbud ved fx. læge eller tandlægebesøg (du skal selv sørge for kørsel).   
   

  Dit ansvar som forælder:

  Dit barn skal være klar til afhentning om morgenen på det aftalte tidspunkt, ellers risikerer du, at taxaen kører igen.
   

  Dit barn må ikke komme for sent til taxaen om eftermiddagen af hensyn til de andre børns kørsel. Snak med skolen, hvis dit barn har brug for  hjælp.
   

  Du skal selv hente dit barn ved sygdom eller andre akutte situationer.
   

  Der skal være en hjemme til at modtage barnet (medmindre andet er aftalt).
   

  Kørsel i ferieperioder:

  Hvis dit barn har brug for kørsel til fx. SFO i ferier, hvor skolen har lukket, skal du ansøge om feriekørsel ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk senest 3 uger før ferien.

  I ansøgningen skal du skrive  hvilke dage og tidspunkter, du ønsker kørsel til og fra pasning samt at skrive pasningstedets navn . Husk, at der kan være andre pasningssteder i ferier. Du kan ikke forvente, at det er samme chauffør, der kører dit barn i ferieperioder.
   

  Almindelige regler:

  • Inden opstart af kørsel bliver I kontaktet af chaufføren for at aftale eventuelle praktisk forhold.
  • Chaufføren sørger for, at dit barn er spændt forsvarligt fast under kørslen.
  • Det er chaufføren, der bestemmer i vognen - også hvor dit barn skal sidde.
  • Chaufføren må ikke gå længere væk fra vognen, end han/hun kan holde opsyn.
  • Chaufføren skal altid sikre - medmindre andet er aftalt - at der er nogen hjemme til at modtage dit barn.
  • Kørslen kan blive aflyst på grund af vejrforhold. I disse tilfælde vil skolen orientere om aflysning af kørsel så hurtigt som muligt.   


  Kontaktoplysninger:

  Kontakt skolen eller den institution dit barn går på, hvis du har spørgsmål vedr. kørsel af dit barn.
   

  Du kan også kontakte Børn og Skolesekretariatet, der står for planlægningen af kørsel ved at sende en mail til ans_om_befordring@favrskov.dk.  
   

  Pjece udleveres altid på skolen ved opstart af kørsel:
   

   

   

 • Kørsel hvis eleven er kommet til skade

  Kørsel hvis eleven er kommet til skade

  Hvis en elev er uheldig, fx brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller taxa. Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole og ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Eleven skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever, der går på privatskole, uanset bopæl. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.
   

  Bestilling af taxa sker i samarbejde med folkeskolen. Hvis du har mulighed for at klare befordringen i egen bil, kan dette ske efter aftale med Børn og Skole, kontakt Gitte B. Hvornum, 89 64 31 12 (direkte nummer).

  Hvis den unge går på ungdomsuddannelse, skal Gitte B. Hvornum kontaktes, så der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato. Det er den unges/forældrenes ansvar at få en aftale med et taxaselskab. Der er også mulighed for befordring i egen bil. Lægeattesten sendes til:

  Favrskov Kommune
  Børn og Skole, 
  att. Gitte B. Hvornum
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup

Kend din buschauffør

erik_6_7_8_web.jpg

Erik

Buschauffør på rute 6, 7, og 8

anne_2_9.jpg

Anne

Buschauffør på rute 2 og 9

Billede af buschaufføren Jesper

Jesper

Buschauffør på rute 15

anne_9_web.jpg

Conny

Buschauffør på rute 13

hans_9_web.jpg

Hans

Buschauffør på rute 9

lars_3_4_web.jpg

Lars

Buschauffør på rute 3 og 4

Billede af buschaufføren Leif

Leif

Buschauffør på rute 1

Billede af buschaufføren Louise

Sven Erik

Buschauffør på rute 11

Billede af buschaufføren Peter

Claus

Buschauffør på rute 12 

Billede af buschaufføren Michael

John

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

kent_6_7_8.jpg

Kent

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

ebbe_2_10_web.jpg

Ebbe

Buschauffør på rute 2 og 10

Billede af buschaufføren John

Kaj

Buschauffør på rute 14

marc_2_10.jpg

Marc

Buschauffør på rute 2 og 10

john_3_4.jpg

John

Buschauffør på rute 3 og 4

jan_5.jpg

Jan

Buschauffør på rute 5

mona_afloeser_6_7_8.jpg

Mona

Afløser på rute 6, 7 og 8

leo_afloeser.jpg

Leo

Afløser

Kontakt

Trafik og Veje
Trafikog Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

31.01.2019
anoh