You are here

Skolekørsel

Hvordan kører skolebusserne, hvad koster det, og hvem må køre med?

Midttrafik står for den kollektive bustrafik i regionen, men det er kommunen, der planlægger og administrerer den lokale skolebuskørsel i samarbejde med Midttrafik.

Priser

Det er gratis for alle at køre med kommunens skolebusser, rute 1 - 15. 

Køreplaner og kort

Køreplaner og kort for skolebusserne i Favrskov Kommune kan ses på Midttrafiks hjemmeside

Skolebusserne kører på skoledage i perioden 10. august 2020 – 25. juni 2021 (det røde link) og fra 9. august 2021 til 24. juni 2022 i skoleåret 2021/22 (det grå link). 

Selskaber

Skolebusserne køres af disse to busselskaber:

Umove Vest A/S
Tlf.: 25 40 94 28
Kører ruterne: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15

Keolis Danmark A/S
Tlf.: 88 17 18 00
Kører ruterne: 6, 7 og 8.

Kend din buschauffør

Længere nede på siden kan du se billeder af de faste buschauffører på skolebusruterne. Især for de yngste passagerer kan det være en hjælp, at de kender navn og ansigt, hvis de får brug for at henvende sig til buschaufføren​.

Mere om skolebusser og taxakørsel

 • Hvem kan få buskort?

  Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.
    

  ​Befordringen klares for de flestes vedkommende ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan tilbydes en gratis skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus, jvf. gældende regler for fribefordring.

  Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.


  Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole


  Er der problemer med dit barns skolebus, beder vi dig henvende dig til Trafik og Veje på tlf. 89 64 53 00.
   

  Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogkultur@favrskov.dk

 • Kørsel hvis eleven er kommet til skade

  Hvis en elev er uheldig, fx brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller taxa. Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole og ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Eleven skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever, der går på privatskole, uanset bopæl og skolens beliggenhed. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.

  Kontakt skolens kontor for aftale om bestilling af taxa, hvis eleven går på en folkeskole.

  Hvis den unge går på ungdomsuddannelse, skal der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato. Det er den unges/forældrenes ansvar at få en aftale med et taxaselskab. Der er også mulighed for befordring i egen bil. Lægeattesten samt oplysninger om taxaselskab der kan køre den unge til og fra skole sendes til:
   

  Børn og Kultur
  att.: Gitte Bechmann Hvornum
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup
   

  Telefonnr.: 89 64 31 12

Kend din buschauffør

Erik, chauffør rute 6, 7 og 8

Erik

Buschauffør på rute 6, 7, og 8

Foto af buschauffør Anne

Anne

Buschauffør på rute 2 og 9

Billede af buschaufføren Jesper

Jesper

Buschauffør på rute 15

Foto af buschauffør Conny

Conny

Buschauffør på rute 13

Foto af buschauffør Hans

Hans

Buschauffør på rute 9

Foto af buschauffør Lars

Lars

Buschauffør på rute 3 og 4

Vi har desværre ikke et billede af Leif

Leif

Buschauffør på rute 1

Billede af buschaufføren Sven Erik

Sven Erik

Buschauffør på rute 11

Billede af buschaufføren Claus

Claus

Buschauffør på rute 12 

Billede af buschaufføren John

John

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

Foto af buschauffør Kent

Kent

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

Foto af buschauffør Ebbe

Ebbe

Buschauffør på rute 2 og 10

Foto af buschaufføren John

Kaj

Buschauffør på rute 14

Foto af buschauffør Marc

Marc

Buschauffør på rute 2 og 10

Foto af buschauffør John

John

Buschauffør på rute 3 og 4

Vi har desværre ikke et billede af Jan

Jan

Buschauffør på rute 5

Foto af afløser Mona

Mona

Afløser på rute 6, 7 og 8

Foto af afløser Leo

Leo

Afløser

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

14.06.2021
anoh