You are here

Skolekørsel

Hvordan kører skolebusserne, og hvem kan få buskort? Kan mit barn blive kørt i taxi til og fra specialundervisning?

For at imødekomme forældres ønsker om at skabe en større tryghed, kan du her se billeder af de faste buschauffører på skolebusruterne. Især for de yngste passagerer kan det være en hjælp, at de kender navn og ansigt, hvis de får brug for at henvende sig til buschaufføren​. 

Køreplaner og kort, for skolebusserne i Favrskov Kommune, ligger nu klar på Midttrafiks hjemmeside.

Skolebusserne, rute 1 – 15, kører på skoledage i perioden 12. august 2019 – 26. juni 2020, og er gratis at benytte for alle.

Skolebusserne bliver kørt af disse to busselskaber:

Umove Vest A/S Tlf.: 2540 9428, kører skolebus rute 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15

Keolis Danmark A/S Tlf.: 8817 1800 kører skolebus rute 6, 7 og 8

Der er foretaget ændringer og tilpasninger, i forhold til nye ringetider, på enkelte skolebusruter.

Se retningslinjer for kørsel af elever, der får specialundervisning her.

 

Mere om skolebusser og taxakørsel

 • Hvem kan få buskort?

  Ifølge gældende regler for fri befordring, er elever, der går i deres distriktsskole (0. - 10. klasse) berettigede til gratis transport fra bopæl til skolen efter følgende afstandskriterier:

  • Elever der går i 0.-3. klasse skal have bopæl mindst 2,5 km fra skolen
  • Elever der går i 4.-6. klasse skal have bopæl mindst 6 km fra skolen
  • Elever der går i 7.-9. klasse skal have bopæl mindst 7 km fra skolen
  • Elever der gå i 10. klasse skal have bopæl mindst 9 km fra skolen.
    

  ​Befordringen klares for de flestes vedkommende ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan tilbydes en gratis skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus, jvf. gældende regler for fribefordring.

  Det er skolerne, der bestiller buskortene, og det er også her, du kan få mere at vide om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales godtgørelse for transport til forældrene.


  Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal du selv klare transporten til og fra skole. Dog kan alle benytte de gratis skolebusser - dette gælder også, hvis du er tilmeldt privatskole


  Er der problemer med dit barns skolebus, beder vi dig henvende dig til Trafik og Veje på tlf. 89 64 53 00.
   

  Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, er du velkommen til at sende os en mail på boernogskole@favrskov.dk
   

 • Kørsel hvis eleven er kommet til skade

  Hvis en elev er uheldig, fx brækker benet eller på anden vis er ude at stand til at komme i skole på egen hånd, giver kommunen befordring i form af kørselsgodtgørelse til forældrene - eller taxa. Ordningen gælder for elever, der går i folkeskole og ungdomsuddannelse, uanset skolens beliggenhed. Eleven skal have bopæl i Favrskov Kommune, da det er bopælskommunen der skal betale for transporten. Ordningen gælder ikke elever, der går på privatskole, uanset bopæl. Kontakt privatskolen for nærmere oplysninger.

   

  Kontakt skolens kontor for aftale om bestilling af taxa, hvis eleven går på en folkeskole.
   

  Hvis den unge går på ungdomsuddannelse, skal der kan laves en bevilling. Der skal bruges en lægeattest fra skadestue eller sygehus, som bekræfter behovet, herunder en start- og slutdato. Det er den unges/forældrenes ansvar at få en aftale med et taxaselskab. Der er også mulighed for befordring i egen bil. Lægeattesten sendes til:
   

  Børn og Skole, 
  att. Gitte B. Hvornum
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup
   

  Telefonnr. (direkte) 89 64 31 12

Kend din buschauffør

erik_6_7_8_web.jpg

Erik

Buschauffør på rute 6, 7, og 8

anne_2_9.jpg

Anne

Buschauffør på rute 2 og 9

Billede af buschaufføren Jesper

Jesper

Buschauffør på rute 15

anne_9_web.jpg

Conny

Buschauffør på rute 13

hans_9_web.jpg

Hans

Buschauffør på rute 9

lars_3_4_web.jpg

Lars

Buschauffør på rute 3 og 4

Billede af buschaufføren Leif

Leif

Buschauffør på rute 1

Billede af buschaufføren Louise

Sven Erik

Buschauffør på rute 11

Billede af buschaufføren Peter

Claus

Buschauffør på rute 12 

Billede af buschaufføren Michael

John

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

kent_6_7_8.jpg

Kent

Buschauffør på rute 6, 7 og 8

ebbe_2_10_web.jpg

Ebbe

Buschauffør på rute 2 og 10

Billede af buschaufføren John

Kaj

Buschauffør på rute 14

marc_2_10.jpg

Marc

Buschauffør på rute 2 og 10

john_3_4.jpg

John

Buschauffør på rute 3 og 4

jan_5.jpg

Jan

Buschauffør på rute 5

mona_afloeser_6_7_8.jpg

Mona

Afløser på rute 6, 7 og 8

leo_afloeser.jpg

Leo

Afløser

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

20.06.2019
anoh