Midlertidige camping- og salgsområder

Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende til højst 150 personer er ikke omfattet af bygningsreglementet jf. bygningsreglementets § 4 stk. 1 pkt. 7.

Midlertidige udendørs camping- og salgsområder til mere end 150 personer er reguleret i Bygningsreglementets kapitel 1§ 6f og §§ 119, 120 samt 156-158 i bygningsreglementets kapitel 5

Lovgivningslinks:

Vejledninger og præaccepterede løsninger:

Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.

De ovenfor nævnte områder kræver ikke byggetilladelse, hvis de præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, midlertidige udendørs campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand følges i sin helhed, og kommunalbestyrelsen modtager meddelelse herom senest 4 uger før, området tages i brug.

 

Procedure for meddelelse til kommunen

Meddelelse om camping- og eller salgsområde til flere end 150 personer skal sendes til kommunen senest 4 uger før arrangementets afholdelse. Såfremt arrangementet er både camping og salgsområde behøver du kun at meddele det som salgsområde men beskrive og skitsere campingområdet jf. ovennævnte vejledninger og præaccepterede løsninger.

Links til meddelelse:

Hvis de præ-accepterede løsninger ikke kan overholdes skal der søges om byggetilladelse.

Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vurderes at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver jf. Bygningsreglementets § 493, stk. 3, nr. 1, kan man vælge, at Favrskov Kommunes byggesagsafdeling skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5 i stedet for en certificeret rådgiver. Dokumentation for overholdelse af kapitel 5 skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, at området tages i brug.

Skal der opstilles midlertidige konstruktioner (telte, scener, tribuner, portaler m.v.), om end de er certificerede eller ikke-certificerede, kan du læse om reglerne her

Brandsyn inden arrangementet afvikles

Beredskab & Sikkerhed informeres om arrangementet og vil i den forbindelse muligvis foretage brandsyn til arrangementet. Dette foregår typisk én time før arrangementet starter. Hvis arrangementet omfatter en midlertidig konstruktion, der enten skal være certificeret eller kræver byggetilladelse, skal der kunne fremvises dokumentation her for på forlangende.

Kontakt

Byggesagsafdelingen

Mail: [email protected]

Telefon: 89 64 10 10