Fritidspas

Søg om fritidspas til et barn eller en ung

Med et fritidspas kan et barn eller en ung få dækket kontingentudgiften til en selvvalgt fritidsaktivitet.

I Favrskov Kommune ønsker vi, at alle børn og unge får mulighed for at deltage i et aktivt fritids- og foreningsliv.

Vil du hjælpe et barn eller en ung? Så ansøg om et fritidspas.

Børn på fodboldbanen

Hvad er et fritidspas?

Med fritidspasset støtter vi de børn og unge, der af økonomiske eller sociale årsager er afskåret fra at deltage i en fritidsaktivitet. Et fritidspas dækker som udgangspunkt kontingent til én selvvalgt aktivitet i én af Favrskov Kommunes godkendte folkeoplysende foreninger, musik- eller billedskoler.

Til at supplere kontingentstøtten kan der søges ekstra tilskud til køb eller leje af udstyr samt deltagelse i stævner, lejrture eller lignende.

Ansøgninger bliver vurderet enkeltvis og konkret fra sag til sag.

Hvem kan søge om et fritidspas?

Som frivillig i foreningslivet, lærer, pædagog, SSP-konsulent, socialrådgiver eller anden fagperson med direkte kontakt til barnet eller den unge kan du søge om et fritidspas.

Hvis du som forælder selv ønsker at søge om et fritidspas til dit barn, skal du og din eventuelle samboende/ægtefælle være på én af følgende overførselsindkomster:

 • SU
 • Førtidspension
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Ressourceydelse
 • Revalideringsydelse
 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Uddannelsesydelse
Pige ved hest

Hvem kan få tildelt et fritidspas?

Fritidspas-ordningen er et tilbud til børn og unge, der af økonomiske eller sociale årsager ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet, eller børn, som er i risiko for at forlade et allerede aktivt fritidsliv.

For at modtage fritidspas skal barnet eller den unge være under 18 år og bo i Favrskov Kommune.

I vurderingen af hvilke børn og unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan ét eller flere af disse forhold indgå:

 • Økonomiske begrænsninger i familien.
 • Sociale forhold eller manglende forældreopbakning
 • Fysiske forhold såsom inaktivitet eller overvægt
 • Personlige forhold såsom mobning eller ensomhed
 • Andre pædagogiske hensyn
Pige spiller trompet i garden

Hvordan søger jeg om et fritidspas?

Et fritidspas kan søges på alle tidspunkter af året. Fritidspasset gælder fra ansøgningstidspunktet og frem til afslutningen af det igangværende skoleår.

Før du ansøger om fritidspas er det vigtigt, at du læser vejledning til ansøgning om fritidspas - når du har læst og fulgt vejledningen, er du klar til at søge.

Læs vejledningen her, før du søger fritidspas

Kontakt

Spørgsmål til fritidspas

Lisbeth Ivanhoe
Tlf.: 30 71 43 61
Mail: lisba@favrskov.dk
 

Børn og Kultur

Tlf.: 89 64 41 07
gihs@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail