Mundtligt samtykke

(Er du forælder eller værge kan du se bort fra dette punkt).

Før du starter med at udfylde ansøgningsskemaet til fritidspas, skal du have talt med barnets forældre eller værge om, at du søger om et fritidspas på barnets vegne. En forælder skal også give dig et mundtligt samtykke til, at du må søge om et fritidspas og sende oplysninger om barnet til os. 

Oplysninger om barnet og forældre

(Er du forælder eller værge kan du se bort fra dette punkt).

Inden du kan udfylde ansøgningsskemaet, skal du kende følgende oplysninger om barn og forælder:

 • Barnets navn og CPR-nummer
 • Den ene forælders navn og CPR-nummer
 • Barnets adresse

Det er tilstrækkeligt, at du oplyser navn og CPR-nummer på den ene forælder. Bor forældrene ikke sammen, skal navn og CPR-nummer oplyses på den forælder, som barnet bor hos.

Ansøgningen kan ikke behandles, hvis disse oplysninger mangler.

Vi anbefaler, at du udfylder ansøgningsskemaet sammen med en forælder, hvis det kan lade sig gøre. Det giver de bedste betingelser for barnet, at forældrene er inddraget fra starten. Du kan også ringe til en forælder for at få de nødvendige oplysninger.

Vær opmærksom på, at forældre ikke skal sende deres personlige oplysninger via sociale medier, mail eller sms. Hvis du har oplysninger om barnet på papir, så husk at destruere oplysningerne, når ansøgningen er sendt.

Begrundelse for ansøgning

Du skal have gjort dig overvejelser om, hvad begrundelsen er, for at du søger om et fritidspas til barnet. Det er vigtigt, at du kort beskriver, hvordan og hvorfor barnet vil få styrket sin psykiske, fysiske eller sociale udvikling ved at deltage i en fritidsaktivitet:

Du kan eksempelvis overveje følgende:

 • Vil det være godt for barnet at være en del af et fællesskab med mulighed for nye venner, kompetencer, øget selvværd, sprogudvikling etc.?
 • Er den økonomiske situationen i familien en barriere, for at barnet kan komme afsted til eller fortsætte sin aktivitet i foreningslivet?
 • Mangler der støtte fra forældrene, til at barnet kan begynde til en aktivitet?

Hvis du er forælder til et barn, som kan have glæde af et fritidspas, kan du søge om det, hvis du og din  eventuelle ægtefælle eller samlever begge er på en overførselsindkomst. Er du ikke på en overførselsindkomst, må du gerne opfordre en fagperson eller en forening til at søge på dit barns vegne.

Dialog med foreningen

Inden du ansøger om fritidspas, skal du have talt med barnet og eventuelt forældre om, hvilken aktivitet barnet kunne ønske sig at gå til.

Du skal tage kontakt til den forening, billed- eller musikskole, hvor barnet ønsker at gå til en fritidsaktivitet, for at indhente de nødvendige oplysninger til ansøgningsskemaet. Samtidig bliver foreningen opmærksom på, at der kommer et nyt barn i foreningen, så barnet får den bedste start.

Når du kontakter foreningen, skal du have følgende oplysninger til brug i ansøgningen:

 • Er der plads til barnet til fritidsaktiviteten?
 • Hvornår kan barnet starte?
 • Hvad koster kontingentet for at deltage i aktiviteten fra opstart og til sæsonen er slut eller indtil udgangen af igangværende skoleår?
 • Foreningens CVR-nummer og eventuelt holdnummer for aktiviteten.
 • Kræver deltagelse i aktiviteten særligt udstyr? (i så fald kan der eventuelt søges om særskilt støtte til udstyr).

Favrskov Kommune betaler kontingentet direkte til foreningen, og oplysningen om foreningens CVR-nummer er derfor vigtig, da vi kun kan lave udbetaling til foreningen via dette nummer.

Inden du sender din ansøgning, opfordrer vi dig til at undersøge, om foreningen tilbyder gratis prøvetimer.

De bedste forudsætninger for et aktivt fritidsliv

Et aktivt fritidsliv er en vigtig del af børn og unges mulighed for at mødes i fællesskaber sammen med andre børn og voksne.

Når du indsender en ansøgning om fritidspas, bidrager du til, at et barn eller en ung får mulighed for at træne og udvikle sine sociale og samfundsmæssige kompetencer.

Tal med barnet eller den unge om, hvilke interesser og ønsker barnet har til en aktivitet. Det er vigtigt, at barnet får valgt den rette aktivitet og kommer godt fra start og får succes med fritidsaktiviteten.

En af vejene til en god start er, at du har skabt en god dialog med foreningen, så barnet bliver taget godt i mod, når barnet møder op til aktiviteten første gang.

Hvis du har mulighed for det, og skønner det nødvendigt, kan det være en god hjælp for barnet, at du følger med barnet til aktiviteten de første par gange.