Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du har søgt om fritidspas

Når Favrskov Kommune modtager oplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig nogle oplysninger om vores behandling af dine oplysninger. Vi skal også oplyse dig om, at du har visse rettigheder, når vi har registreret oplysninger om dig. 

I denne orienteringsskrivelse kan du blandt andet læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem og, hvilke rettigheder du har som registreret i Favrskov Kommune.

Hvis du stadig har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på mail [email protected]

Du kan også læse mere på vores hjemmeside favrskov.dk/databeskyttelse

Hvorfor har vi brug for oplysninger om dig?

Vi har brug for dine oplysninger for at kunne behandle dit barns ansøgning om fritidspas.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger, eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem GO.

Her registrerer kommunen bl.a.:

•    Navn 
•    Cpr-nummer
•    Privatadresse
•    Privat telefonnummer
•    E-mailadresse
•    Hvilken forening og aktivitet dit barn deltager i med fritidspas

Hvor stammer oplysningerne fra?

Ud over de oplysninger, du selv har givet til sagen, indhenter vi i nogle tilfælde oplysninger fra andre forvaltninger eller myndigheder. 

Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag. Du vil altid blive orienteret, hvis vi indhenter eller modtager andre oplysninger end dem, du selv giver.

Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Vi videregiver fx oplysninger til andre forvaltninger og myndigheder, og til den forening, hvor barnet skal gå til en aktivitet. Foreningen har brug for oplysninger om barnet i forbindelse med tilmelding og betaling.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. I almindelighed betyder det, at vi gemmer oplysningerne i 5 år efter sagens afslutning.

 

Dine rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Favrskov Kommune har om dig. Du kan bruge vores selvbetjeningsløsning "Ansøg om indsigtsret" her på favrskov.dk . Du kan også henvende dig skriftligt til Favrskov Kommune via E-Boks.

Sletning

Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Favrskov Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

Berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er knyttet til §11 i Lov om social service samt databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 2 og databeskyttelsesloven.

Favrskov Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.  

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Favrskov Kommune
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Skovvej 20
8382 Hinnerup ​​​​​
[email protected]
Telefon: 89 64 60 95 

Klage

Hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk