Mere bevægelse for nye målgrupper – bevægelsespuljen 2023

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2023 afsat en pulje med det formål at give folkeoplysende og frivillige sociale foreninger mulighed for at igangsætte nye initiativer eller aktiviteter, som er rettet mod at få flere borgere til at være mere fysisk aktive.

Der kan søges om tilskud på op til 25.000 kr. til aktiviteten/tiltaget. Der er samlet set afsat 250.000 kr. til puljen.

Puljen kan søges til

Puljen kan søges til nye initiativer og aktiviteter indenfor fritids-, idræts- og friluftsområdet.

De nye aktiviteter kan være helt nye tilbud, og de kan være videreudvikling af eksisterende tilbud. Tiltagene skal være rettet mod at få nye målgrupper i bevægelse.

Puljens formål er at støtte tiltag rettet mod at få flere borgere, særligt nye målgrupper, der ikke traditionelt benytter sig af de eksisterende fritids- og foreningstilbud, til at være mere fysisk aktive - og gerne i fællesskaber.

Formålet er at inspirere til mere motion og bevægelse - særligt for de grupper af borgere, som har vanskeligt ved at komme af sted til fysisk aktivitet.

Der kan søges om tilskud på op til 25.000 kr. til aktiviteten/tiltaget. Det er muligt at søge om tilskud til flere projekter, men det vil blive prioriteret i udmøntningen at nå så bredt ud som muligt.

Vi lægger vægt på

  • Aktiviteterne/initiativerne skal være målrettet borgere, som er mindre fysisk aktive, end hvad der anbefales, eller som står udenfor foreningsfællesskabet.
  • Tiltagene skal være for nye målgrupper. Tiltaget skal således være rettet mod personer, din forening normalt kun har begrænset kontakt med. Puljen yder ikke tilskud til tilbud for egne medlemmer.
  • Du skal i din ansøgning redegøre for hvilken ny målgruppe, din forening forsøger at inspirere med tiltaget.
  • Du er velkommen til at skrive til [email protected], hvis du har et godt forslag til en aktivitet for en ny målgruppe, men gerne vil sparre og udveksle idéer til, hvordan man får kontakt til målgruppen.

Ansøgningsfrist

Puljen har ansøgningsfrist onsdag 10. januar 2024.

Ansøger skal være opmærksom på, at al ansøgningsmateriale som udgangspunkt vil blive offentliggjort.

Børn og Kultur drøfter de indkomne ansøgninger med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, Favrskov Idrætssamvirke og Spejdersamrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter udmøntning af puljen torsdag 9. februar 2024.
Du vil modtage svar på din ansøgning i løbet af uge 8.

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger. Selvorganiserede vil også kunne søge bevægelsespuljen, hvis dette sker i samarbejde med en godkendt forening.

Der kan ikke søges midler til:

  • Allerede-afholdte udgifter
  • Faste driftsmæssige udgifter
  • Elitesatsninger
  • Projekter med kommercielt sigte
  • Forplejning
  • Byggeri og renovering.

Regnskab og evaluering

Når projektet er afsluttet, skal der indsendes dokumentation for brug af det bevilgede tilskud senest to måneder efter afslutning.

I forbindelse med afslutning af projektet skal ansøger også evaluere effekten af initiativet/aktiviteten - hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt - med henblik på Børn og Kulturs mulighed for at videreformidle de gode eksempler.

Søg bevægelsespuljen

Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger. Selvorganiserede vil også kunne søge bevægelsespuljen, hvis det sker i samarbejde med en godkendt forening.

Puljen kan søges til nye initiativer og aktiviteter indenfor fritids-, idræts- og friluftsområdet, der kan få nye målgrupper i bevægelse.

Søg bevægelsespuljen senest 10. januar 2024