Landsbyrådet i Favrskov Kommune har mulighed for at støtte projekter til gavn for landsbyerne

Landsbyrådet støtter typisk tre typer projekter:

  • Aktiviteter i landsbyer
  • anlægsprojekter i landsbyer
  • renovering af forsamlingshuse.

Målet er at skabe udvikling og trivsel i landsbyerne.

Projekter, der vil søge Landsbyrådet om støtte, kan med fordel lægge sig op ad Landsbyrådets indsatsområder.

Indsatsområderne i 2022 er:

  • Trafiksikkerhed i landsbyerne
  • Det mangfoldige kulturliv i landsbyerne

Du kan finde mere information om Landsbyrådet, og om hvordan du søger, på Landsbyrådets hjemmeside.

Dronefoto fra landsbyen Vejerslev

Tilskud til projekter og aktiviteter i landsbyerne

Søg om tilskud til anlæg, projekter og aktiviteter i landsbyerne.

Søg tilskud til projekter i landsbyerne
Murerske og murerhandske

Renovering af forsamlingshuset

Søg om støtte til renovering af forsamlingshuset i din landsby.

Søg Landsbyrådet om støtte til renovering
Billedet viser en græseng

LAG Randers-Favrskov

Der er også mulighed for at søge støtte hos LAG Randers-Favrskov, der blandt andet støtter projekter, der fremmer bosætning i landdistrikter, naturbeskyttelse og naturoplevelser, kultur og fritid og turisme. 

Gå til LAG-Randers-Favrskov

Kontakt

Stine Lykke Holt

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 23 43 10 19
stlh@favrskov.dk