Favrskov Kommune tilbyder støtte til borgere med særlige behov inden for handicap- og psykiatriområdet.

Bostøtte bliver visiteret efter den enkelte borgers behov. En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt bostøtte. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra bl.a. din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden din samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en  konkret og individuel vurdering.

Billedet viser to mennesker der holder hinanden i hånden

Hvor og hvordan søger du om bostøtte?

Kontakt Social Indsats for telefonisk råd og vejledning på:

Tlf. 89 64 20 17. 

Telefonerne er åbne:

mandag til onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00. 

Hvad er næste skridt?

Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.

Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af sin sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.