Bostøtte

Favrskov Kommune tilbyder støtte til borgere med handicap og psykiske udfordringer

Bostøtte bliver visiteret efter den enkelte borgers behov. En sagsbehandler fra Social Indsats vurderer og beskriver din funktionsevne og afklarer, om du kan få tildelt bostøtte. Det sker ved at indhente nødvendige oplysninger fra blandt andet din læge - naturligvis indhentes oplysningerne ikke uden dit samtykke. Afgørelsen træffes altid ud fra en konkret og individuel vurdering.

Billedet viser to mennesker der holder hinanden i hånden

Hvor og hvordan søger du om bostøtte?

Kontakt Social Indsats for telefonisk råd og vejledning på:

Tlf. 89 64 20 17

Telefonerne er åbne:

mandag til onsdag kl. 09.00-15.00, torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 09.00-12.00. 

Hvad er næste skridt?

Du vil modtage et brev, når sagsbehandleren har indhentet de fornødne oplysninger og indstiller sagen til visitation.

Ved visitationen lægges der vægt på:

  • At du som udgangspunkt medvirker ved behandlingen af din sag
  • At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante interessenter
  • At der tilbydes en faglig forsvarlig løsning, og at der anvendes den mindst indgribende foranstaltning
  • At det indgår i afgørelsen, at indsatsen så vidt muligt skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt
  • Tydelig og gennemsigtig sagsbehandling

Din sag vil blive afgjort inden for fire uger. I de særlige tilfælde, hvor sagen ikke er afgjort inden for fire uger, sender sagsbehandler brev om, hvornår sagen forventes afgjort.

Umiddelbart efter visitation, vil du modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen. Den vil indeholde oplysninger om formålet med indsatsen, den bevilgede indsats, den forventede varighed og eventuelt andre særlige forhold.

Gry har fundet den gode hverdag

Gry er pensioneret og har været ti år i psykiatrien, da store dele af hendes voksne liv har været præget af angst og følgerne af fejlmedicinering. Hun er ved at finde ind i en god hverdag, og Gry kalder bostøttemedarbejder Joy McPhillips for sin livline.

Med en turbulent barndom i bagagen har Martin svært ved at sætte grænser og give udtryk for sine egne behov. I et recoveryforløb hjælper bostøttemedarbejder Joy McPhillips Martin med at sætte ord på det svære, finde grænserne og tage utilfredsheden i opløbet.

Konstruktive samtaler i et recoveryforløb
Mød bostøttemedarbejder Zein

29-årige Zein Al-Khafaji er uddannet socialpædagog og arbejder som bostøttemedarbejder i Favrskov Kommune. Han sætter stor pris på den faglige fordybelse, det tætte samarbejde med kollegerne og supervisionen, der er med til at klæde ham rigtig godt på i forhold til at hjælpe borgerne på bedste vis.

Kontakt

Bostøtte Psykiatri

Frode Lerdahl

Afdelingsleder

Tlf.: 21 45 27 14

Bostøtte Handicap

Kirsten Jacobsen 

Afdelingsleder

Tlf. 30 51 26 84