Kvalitetsstandard for Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet på de enkelte områder under Handicap og Psykiatri

Den viser, hvordan de politiske mål omsættes til konkrete afgørelser for dig som borger.

Kvalitetsstandarden for Handicap og Psykiatri er godkendt af Favrskov Byråd 29. november 2022.

Handicappolitik

Handicappolitiken for 2020-2023 sætter retning for, hvordan mennesker med et fysisk eller psykisk handicap får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. 

Politikken er godkendt af Favrskov Byråd 28. januar 2020

Se handicappolitikken her