Alle kan ringe eller møde op i Social Indsats - det kræver ingen visitation

Social Indsats er Favrskov Kommunes indgang til socialområdet (og handicap og psykiatri) og hjælper med

 • Rådgivning og vejledning
 • Støtte til mestring
 • Gruppeforløb

Åbningstider for Social Indsats:

Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 14-18
Fredag:  kl. 9-12

Adresse:

Industrivej 18
8450 Hammel
Tlf.: 89 64 20 17

Hvad er Social Indsats?

Personlige problemer kan ingen fikse for os, men nogle gange har vi brug for andres støtte, så vi selv kan løse dem. Det støtter medarbejderne i Social Indsats dig i.

Det kan være svært at finde ud af, hvad man selv gerne vil, og hvad man har mod og energi til at gøre noget ved. Det kan vi hjælpe med i Social Indsats, hvor vi tilbyder dig afklarende samtaler for at hjælpe dig med at undersøge din motivation og dit behov for støtte.

Når vi sammen har undersøgt, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du gerne vil arbejde med, laver vi en samarbejdsaftale. Den beskriver, hvordan du bedst får støtte til at mestre dine udfordringer.

Din indgang til socialområdet

Social Indsats er indgangen til socialområdet på voksenområdet. Det er et forebyggende tilbud til borgere med sociale udfordringer.

Vi arbejder recovery-orienteret og rehabiliterende.

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme om en forandring. Indsatsen tilbydes i målrettede afgrænsede forløb og kan ydes op til 6 måneder.

Hvad kan du forvente i mødet med Social Indsats?

Når du henvender dig på telefon eller ved fysisk fremmøde vil du møde en medarbejder der kan give dig råd og vejledning. Hvis det viser sig, at du har brug for mere end en telefonsamtale, bliver du inviteret til en indledende samtale. Her møder du to medarbejdere, der taler med dig om:

 • hvilken forandring du ønsker i dit liv
 • hvilke udfordringer du oplever i øjeblikket, som forhindrer at du kan leve, som du ønsker
 • hvilke ressourcer du kan benytte dig af i den forandringsproces.

Har du brug for yderligere støtte til at arbejde med de forandringer, du ønsker, bliver du inden for en uge enten blive tilbudt et gruppeforløb eller får tildelt en kontaktperson. Sammen med dig laver kontaktpersonen en plan for, hvordan du bedst kommer i mål med de ting, du ønsker forandret.

Både gruppeforløb og individuelle forløb kan højst vare 6 måneder.

Social Indsats har desværre ikke mulighed for at tilbyde boliger, booke hurtigere tider ved psykiatere/psykologer eller yde tilskud, hjælpe med at udfylde klager eller kørsel generelt.

Gruppeforløb

Nogle udfordringer overkommes bedst i grupper. Derfor tilbyder vi støtte i mindre grupper.

Der afholdes altid en forsamtale, hvor vi taler med dig om, hvad du ønsker at opnå, og hvad du kan forvente af forløbet.

Gruppeforløbene har forskellig længde, dog højst 6 måneder.

Du skal ikke visiteres til et gruppeforløb, og der optages løbende nye deltagere i de forskellige grupper. Hvis du vil høre mere om de enkelte gruppeforløb, kan du kontakte de medarbejderne i grupperne direkte - se kontaktoplysninger under hvert forløb. 

Gruppeforløb i Social Indsats

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Forløbet henvender sig til dig, der ønsker at blive bevidst om egne værdier, kende dine styrker og svagheder og ønsker at tilegne dig redskaber og strategier til at arbejde med egen udvikling. Der veksles mellem at arbejde med individuelle mål, dialog, erfaringsudveksling og teoretiske oplæg

Mødested

 • Gruppe 1 mødes tirsdage 13-15 i Sundhedscentret på Hovvej 76, 8370 Hadsten
 • Gruppe 2 mødes onsdage i ulige uger kl. 12.30-14.30 på Hovvej 76, 8370 Hadsten

Tilmelding

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte:

For dig, der oplever at have angst og de udfordringer og problemstillinger, som angsten medfører.

Formålet er:

 • At deltagerne får viden om angst.
 • At deltagerne får en oplevelse af, at de ikke er alene med de udfordringer og problemstillinger, som angsten medfører.
 • At give deltagerne mulighed for indsigt i egne reaktionsmønstre og for at lære brugbare strategier til at håndtere angsten i hverdagen.
 • At deltagerne udveksler erfaringer med hinanden og derved oplever at være en del af et fællesskab og få en følelse af at være værdifuld.

Læringsforløbets indhold:

Forløbet vil veksle mellem teoretiske oplæg om angst, praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Mødested

Torsdage kl. 13.10-15.10 i Sundhedscentret på Hovvej 76, 8370 Hadsten

Tilmelding:

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte:

Få redskaber til at understøtte din egen ’recovery’. Du får mulighed for at undersøge dig selv og din personlige udvikling gennem kreativitet.

Der arbejdes ud fra craft-psykologi og det at være i forskellige slags kreative  ”FLOW” Du bliver guidet igennem øvelserne, så du skal derfor ikke have specielle kreative evner.

Du får mulighed for at skabe større bevidsthed om dig selv via kreativiteten. De kreative øvelser skifter fra gang til gang, og de bliver alle ledsaget af nogle af de tilgange og teorier, der anvendes inden for recovery.

Mødested:

Fredage kl. 10.00-12.00 i Social Indsats, Industrivej 18, 8450 Hammel.

Tilmelding:

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte:

Er du pårørende eller kender en, der er psykisk sårbar over 18 år, har du nu mulighed for at mødes med andre pårørende i samme situation.

Formålet er at give dig et frirum, hvor du kan dele dine tanker og bekymringer med andre, så du får øje på dine egne styrker og muligheder. Gruppeforløbet strækker sig over cirka seks til otte gange.

Mødested:

Én gang om måneden på torsdage i Social Indsats, Industrivej 18, 8450 Hammel. 

Tilmelding:

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte:

Dette gruppeforløb har til formål at øge erkendelsen af hjerneskadens konsekvenser, fremme accept af de nye livsvilkår og få redskaber til at opnå en hverdag med livskvalitet.

Der vil blive talt om emner, som kan være helt essentielle i forståelsen af livet efter en senhjerneskade:

 • Selvudvikling generelt
 • Identitetsforståelse
 • Ensomhed
 • Selvværd
 • Livskvalitet m.m.

Indholdet vil i høj grad tage udgangspunkt i dine og de andre deltageres behov og ønsker, og der vil være fokus på det at dele gensidige erfaringer med hinanden.

Mødested:

Onsdag formiddag kl. 10.00-12.00 i Social Indsats, Industrivej 18, 8450 Hammel

Tilmelding:

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte:

Læringsforløbet henvender sig til dig, der ønsker at lære din autisme-diagnose bedre at kende.

Det foregår i en gruppe, hvor også andre borgere med autisme deltager. Det skaber rum for undervisning, erfaringsudveksling og genkendelse hos hinanden.

Mødested:

Torsdage kl. 15.30 -17.45 på Stationsstræde 51, 8370 Hadsten;

Tilmelding:

Hvis du vil vide, mere kan du kontakte Sandra Frydendahl på tlf. 24 62 37 48

Krydderurter hakkes med kniv

Væresteder

Favrskov Kommunes tre væresteder holder til i netværkshusene i henholdsvis Hammel, Hinnerup og Ulstrup.

Læs mere om væresteder i Favrskov