Status på Favrskov Kommunes CO2-udledninger og klimaindsatser 

Favrskov Kommunes udledning af CO2 fordeler sig overordnet set på tre områder: energi, transport og landbrug.

Opgørelsen af CO2-udledningen fra Favrskov Kommune som geografisk område viser en samlet udledning på 582.000 tons CO2 i 2018, svarende til 12,1 tons pr. indbygger.

Af den samlede udledning bidrager transporten med 28%, landbruget og arealanvendelsen med 34% og energiforbruget med 30%. Dertil kommer et mindre bidrag fra industrielle processer og affald med samlet 6%.

Diagrammet viser Favrskov Kommunes CO2-udledninger fordelt på transport, landbrug og energi

På vej mod målet

Favrskov Kommune har forpligtet sig til at udarbejde en handlingsplan for indsatser, som viser vejen til en CO2-reduktion på 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Det er to meget ambitiøse mål, og selvom Favrskov Kommune iværksætter alle de beskrevne indsatser fra denne klimaplan, vil det ikke være nok til at opfylde målene.

Grafen viser Favrskov Kommunes målsætning med en rød linje. Den grønne linje viser hvor langt vi kommer med det nuværende indsatskatalog. For at nå i mål i 2030 og 2050 vil byrådet de kommende år vedtage nye indsatser i takt med at teknologien og vidensgrundlaget udvikler sig.

Grafen viser Favrskov Kommunes CO2-reduktioner sammenholdt med de planlagte indsatsersreduktion

Udledning af drivhusgasser

Udledning af drivhusgasser (tons CO2)

1990

2018

Samlet udledning fra Energi

380.735

188.670

Kollektiv el- og varmeforsyning samt individuel opvarmning

95.376

26.102

Industri

54.544

86.708

El-import

230.815

75.860

Samlet udledning fra Landbrug og arealanvendelse

219.895

197.444

Planteavl

71.358

49.050

Dyrehold

75.955

74.262

Arealanvendelse

72.582

74.132

Samlet udledning fra Transport

112.924

163.971

Personbiler

50.202

69.619

Vare- og lastbiler, traktorer

38.250

57.799

Busser, tog, fly og skibe

24.472

36.553

Samlet udledning fra Øvrige

39.063

31.782

Industrielle processer

24.267

22.182

Affald og Spildevand

14.796

9.600

Samlet udledning i Favrskov Kommune

752.617

581.867

Hvad tæller med i klimaregnskabet?

Favrskov Kommunes klimaregnskab dækker over den CO2-udledning, der opstår indenfor kommunens grænser.

Klimaregnskabet dækker derfor ikke over mad, tøj elektronik og andre forbrugsvarer, som er produceret udenfor Favrskov Kommune.

grafikken viser hvilke aktiviteter og sektorer der tæller med i kommunens klimaregnskab

Kontakt

Teknik og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]