You are here

Hjælpemidler

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et hjælpemiddel.

Favrskov Kommune yder støtte til hjælpemidler, hvis du:

 • har en varig nedsat funktion, og hjælpemidlet i væsentlig grad hjælper dig i dagligdagen
 • efter indlæggelse på hospital er udskrevet med en genoptræningsplan, og hjælpemidlet indgår i træningen (typisk ganghjælpemidler)
 • modtager pleje og praktisk hjælp fra kommunen, og hjælpemidlet er nødvendigt for at sikre personalets arbejdsmiljø


Det vil normalt være sådan, at du skal ansøge om et hjælpemiddel og få det bevilliget, før du kan anskaffe hjælpemidlet. For at få et hjælpemiddel, skal der ansøges digitalt.

Når kommunen behandler din ansøgning, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger hos din læge.

Spørgsmål og svar

 • Personlige hjælpemidler

  Personlige hjælpemidler kan være diabetes-materialer, inkontinenshjælpemidler (katetre, bleer) eller kompressionsstrømper.

   

  Støtte til personlige hjælpemidler ydes som tilskud og udleveres af kommunens leverandører.

   

  Når du søger om personlige hjælpemidler, har vi brug for en lægeerklæring.

   

  Sagsbehandlingstiden for din ansøgning er ved førstegangsansøgning op til seks uger og ved efterfølgende ansøgninger op til to uger.

 • Genbrugshjælpemidler

  'Genbrugshjælpemidler' kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (speciel arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

  De tekniske hjælpemidler bliver kaldt genbrugshjælpemidler, da man som borger låner dem af kommunen og de kan genbruges af forskellige borgere.

 • Hørehjælpemidler

  Læs mere om høreapparater.

 • Synshjælpemidler

  Har du synsvanskeligheder, kan du kontakte Synssamarbejde Midt og anmode om en synspædagogisk udredning.

   

  Ved udredningen afdækker synskonsulenten og optikeren problemets karakter. Herefter rådgiver og tager synskonsulenten stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af synshjælpemiddel.

   

  Har du allerede kontaktet din lokale optiker, kan optikeren sende din ansøgning om tilskud til synshjælpemidler videre.

 • Forbrugsgoder

  Du kan søge om forbrugsgoder i Visitationen.

  Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

  I nogle tilfælde fungerer forbrugsgoder som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. En elevationsbund, en tohjulet cykel med hjælpemotor og et el-køretøj er eksempler på forbrugsgoder.

  Almindelige forbrugsgoder, der er almindelige i ethvert hjem, såsom senge, vaskemaskine, tv, almindelige stole, gives der ikke støtte til.

  Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster under 500 kr.

 • Støtte til køb af bil

  Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Den nedsatte funktionsevne skal betyde, at:

  • din evne til at færdes er væsentligt forringet
  • din mulighed for at opnå eller fastholde arbejde er væsentlig nedsat
  • det er svært for dig at gennemføre en uddannelse uden brug af bil

  Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og ikke være omfattet af andre kørselsordninger som fx individuel handicapkørsel.

  Vi vurderer dit behov ud fra:

  • Dit helbred
  • Din gangfunktion/gangdistance
  • Familie- og boligforhold
  • Erhverv/uddannelse
  • Økonomi
  • Dagligt kørselsbehov

  Det koster penge at have bil, også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal bruge ca. 2.500 kr. månedligt til forsikringer, afdrag på lån, brændstof, vedligehold og reparationer.

  Personer med nedsat funktionsevne kan søge om et parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Parkeringskortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap.

Publikationer

Hjælpemidler

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.​

hjaelpemidler.pdf

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

07.05.2021
anoa