You are here

Hjælpemidler

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et hjælpemiddel.

Favrskov Kommune yder støtte til hjælpemidler, hvis du:

 • har en varig nedsat funktion, og hjælpemidlet i væsentlig grad hjælper dig i dagligdagen
 • efter indlæggelse på hospital er udskrevet med en genoptræningsplan, og hjælpemidlet indgår i træningen (typisk ganghjælpemidler)
 • modtager pleje og praktisk hjælp fra kommunen, og hjælpemidlet er nødvendigt for at sikre personalets arbejdsmiljø


Det vil normalt være sådan, at du skal ansøge om et hjælpemiddel og få det bevilliget, før du kan anskaffe hjælpemidlet.

Når kommunen behandler din ansøgning, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger hos din læge.

Spørgsmål og svar

 • Personlige hjælpemidler

  Personlige hjælpemidler kan fx være diabetes-materialer, inkontinenshjælpemidler (katetre, bleer) eller kompressionsstrømper.

   

  Støtte til personlige hjælpemidler ydes som tilskud og udleveres af kommunens leverandører.

   

  Når du søger om et personlige hjælpemidler, har vi brug for en lægeerklæring.

   

  Sagsbehandlingstiden for din ansøgning er ved førstegangsansøgning op til seks uger og ved efterfølgende ansøgninger op til to uger.

 • Genbrugshjælpemidler

  'Genbrugshjælpemidler' kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

  De tekniske hjælpemidler bliver kaldt genbrugshjælpemidler, da man som borger låner dem af kommunen og de kan genbruges af forskellige borgere.

 • Hørehjælpemidler

  Høreapparater:

  Behandling, bevilling og tilskud til høreapparat hører under Region Midtjylland. Det vil sige, at det er Region Midtjylland, der bevilliger og tager sig af høreapparatbehandling. Pensionister med helbredstillæg kan få yderligere tilskud til høreapparat ved at henvende sig til Borgerservicecentret i Hinnerup.


  Hvis du ikke får tilsendt batterier eller slange direkte fra leverandøren, kan du som selvbetjening bestille batterier og slange hos Oticon. Du har også mulighed for at få udleveret batterier og slanger til høreapparater ved personlig henvendelse på Hadsten ApotekHinnerup Apotek, Hammel Frijsenborg Apotek, Borgerservicecentret i Hinnerup eller på ét af kommunens fire biblioteker.

  Hvis du har brug for hjælp og vejledning til dit høreapparat kan du kontakte Hørecenter Midt eller en hørevejleder hos kommunen.

  De kommunale hørevejledere i Favrskov Kommune træffes torsdag kl. 8-10 følgende steder:

  Dagcenter Thorshøj, Kirkegade 8, 8881 Thorsø
  89 64 18 43, telefontid torsdag kl. 9-10
  bjoh@favrskov.dk

  InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
  89 64 16 82, telefontid torsdag kl. 9-11
  lidp@favrskov.dk

  Favrskov Sundhedscenter Hadsten, Hovvej 76, 8370 Hadsten
  89 64 13 54, telefontid torsdag kl. 9-11
  lchr@favrskov.dk

  Hinnerup Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16, 8382 Hinnerup
  89 64 12 72, telefontid torsdag kl. 9-11
  loni@favrskov.dk

   

  Høreproblemer:

  Har du vanskeligheder ved at høre, kan du henvende dig til Hørecenter Midt og anmode om en hørepædagogisk udredning.

  Hørecenter Midts hørekonsulenter vil kunne træffes mellem kl. 9.00-11.00:

  • 1. torsdag i måneden - Kultur- og Sundhedscenter Inside, Dalvej 1 i Hammel

  • 2. torsdag i måneden - Favrskov Sundhedscenter Hadsten, Hovvej 76 i Hadsten

  • 3. torsdag i måneden - Plejecenter Anlægget, Anlægsvej 50 i Ulstrup

  • 4. torsdag i måneden - Hinneruplund Aktivitets- og ældrecenter, Herredsvej 16 i Hinnerup

  Ved udredningen afdækker hørepædagogen problemets karakter. Herefter rådgiver og tager din hørepædagog stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af høretekniske hjælpemidler, eksempelvis telefoner, teleslynge og dørklokke.

  Høreapparater, som ikke bruges mere, kan sendes eller afleveres til Hørecenter Midt.

 • Synshjælpemidler

  Har du synsvanskeligheder, kan du kontakte Synssamarbejde Midt og anmode om en synspædagogisk udredning.

   

  Ved udredningen afdækker synskonsulenten og optikeren problemets karakter. Herefter rådgiver og tager synskonsulenten stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af synshjælpemiddel.

   

  Har du først kontaktet din lokale optiker, kan denne også sende din ansøgning om tilskud til synshjælpemidler videre til den rette instans.

 • Forbrugsgoder

  Forbrugsgoder kan du søge om i Visitationen.

  Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

  I nogle tilfælde fungerer forbrugsgoder som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. En elevationsbund, en tohjulet cykel med hjælpemotor og et el-køretøj er eksempler på forbrugsgoder.

  Almindelige forbrugsgoder, der er almindelige i ethvert hjem, såsom senge, vaskemaskine, tv, almindelige stole, gives der ikke støtte til.

  Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster under 500 kr.

 • Støtte til køb af bil

  Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du få støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Den nedsatte funktionsevne skal betyde, at:

  • din evne til at færdes er væsentligt forringet
  • din mulighed for at opnå eller fastholde arbejde er væsentlig nedsat
  • det er svært for dig at gennemføre en uddannelse uden brug af bil

  Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og ikke være omfattet af andre kørselsordninger som fx individuel handicapkørsel.

  Vi vurderer dit behov ud fra:

  • Dit helbred
  • Din gangfunktion/gangdistance
  • Familie- og boligforhold
  • Erhverv/uddannelse
  • Økonomi
  • Dagligt kørselsbehov

  Det koster penge at have bil, også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal bruge ca. 2.500 kr. månedligt til forsikringer, afdrag på lån, brændstof, vedligehold og reparationer.

  Personer med nedsat funktionsevne kan søge om et parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap.

Publikationer

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: udskrivningstelefon
tlf. 89 64 23 77
Mandag - torsdag kl. 9-14
Fredag kl. 9-12

Senest opdateret

30.03.2020
mbdm