Vi tilbyder netværksmøder for senfølgeramte efter kræft. Det er gratis og uden tilmelding

Undersøgelser viser, at 50 procent af alle kræftpatienter oplever senfølger. Det kan være træthed, smerter, hukommelses- og koncentrationsbesvær, tarm- og urinvejsproblemer, angst og depression. Gruppen er for dig, der har lyst til at møde andre ligestillede. Netværket ledes af en gruppe frivillige med senfølger og i samarbejde med kommunens kræftkoordinator. I løbet af året er der forskellige oplæg ved sundhedsfaglige personer. 

Nogle gange er der et oplæg på programmet, andre gange handler det om at netværke og udveksle erfaringer. 

Mødedatoer i efteråret 2023:

  • 16. august  Netværk og er faringsudvekling
  • 20. september Oplæg om smerter
  • 25. oktober Foredrag i Randers i samarbejde med Senfølgeforeningen ( program følger)
  • 15. november Netværk og erfaringsudveksling
  • 20. december Juleferie

Netværksmøderne foregår kl. 18.30-20.30 i Sundhedscentret i Hadsten, Hovvej 76, salen - via indgang A.

Nærmere info om eventuelle oplægsholdere følger.

Pårørende er velkomne til at deltage i oplæggene.

For yderligere information kontakt:

Tre tegnede mennesker foran sundhedshuset i Hadsten