Fortov i krydset ved Skovvej og Ellemosevej

Vi etablerer et fortov på den nordlige og østlige side af krydset Skovvej / Ellemosevej i Hadsten.

Vejarbejdet udføres 4. marts – 17. maj 2024 af Arkil.

Fodgængere får højere trafiksikkerhed, når de skal passere krydset, da den øvrige trafik skal holde tilbage for fodgængerne, og der kommer større sammenhæng mellem fortovene i dette område. 

Tegning viser kort af Ellemosevej i Hadsten, hvor vi laver nyt fodgængerfelt

Kontakt

Projektleder

Annette Brok Jensen
[email protected]