Projekt i Hinnerup midtby

Arbejdet med sanering og forskønnelse af Hinnerup midtby består af flere typer arbejder, der bliver lavet frem til maj 2023.

Første del af arbejdet består af større anlægsarbejder, hvor der bl.a. anlægges nye bede omkring eksisterende træer for sikre bedre levevilkår. For at sikre plads til de nye plantebede vil der blive fjernet enkelte parkeringsbåse og nogle vil få reduceret bredder. I tre af parkeringsområder vil der blive lagt nyt asfalt, da den eksisterende asfalt er meget slidt, ujævn og hullet. Dette større anlægsarbejde forventes afsluttet slut november 2022.

I 2023 vil belysningsmaster inde på parkeringsarealerne blive udskiftet til nye og der vil løbende blive lavet ny beplantning i midtbyen.

Kortbilag

Dekorativt element

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]