Projekt i Hinnerup midtby

Fra mandag 10. Oktober 2022 kommer der til at ske ændringer i og omkring Hinnerup midtby, hvor vi påbegynder sanering og forskønnelse af flere af arealerne, samt forbedre trafiksikkerheden. 

Arbejdet med Sanering og forskønnelse af Hinnerup midtby består af flere typer arbejder, der bliver lavet frem til maj 2023.

Første del af arbejdet består af større anlægsarbejder, hvor der bl.a. anlægges nye bede omkring eksisterende træer for sikre bedre levevilkår. For at sikre plads til de nye plantebede vil der blive fjernet enkelte parkeringsbåse og nogle vil få reduceret bredder. I tre af parkeringsområder vil der blive lagt nyt asfalt, da den eksisterende asfalt er meget slidt, ujævn og hullet. Dette større anlægsarbejde forventes afsluttet slut november 2022.

I 2023 vil belysningsmaster inde på parkeringsarealerne blive udskiftet til nye og der vil løbende blive lavet ny beplantning i midtbyen.

Kortbilag

Dekorativt element

Forbedret trafiksikkerhed

For at forbedre trafiksikkerheden vil der i krydset Søndergade/Jernbanegade ske ændringer. Her vil de røde belægningssten på Søndergade blive udskiftet med en ny asfaltbelægning. Arbejdet betyder at Søndergade i en kort periode, vil blive spærret.

I rundkørslen Århusvej/Bølvadsvej vil forholdene for cyklister blive forbedret på de to vejgrene, der i dag ikke har cykelstier. Her vil Favrskov Kommune udvide med cykelbaner, således cyklister ikke skal føle sig klemt af de andre trafikanter. Vejarbejdet ved rundkørslen forventes afsluttet senest 9. december 2022.

Det kan ikke undgås, at arbejdet vil medføre gener i form af støj, støv, trafikale gener og færre parkeringspladser i perioden og vi håber på jeres forståelse.

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk