Stiforbindelse og forbedret krydsning ved Over Hadstenvej, Toftevænget og Overgårdsvej i Hadsten

Ved Østervangsskolen laves der en sammenhængende løsning for de lettere trafikanter. 

Vejarbejdet udføres 4. marts – 17. maj 2024 af Arkil.

I krydset ved Toftevænget / Over Hadstenvej bliver cykelbanen ometableret med asfalt, i dag er der chaussesten hvor cyklisterne skal færdes, hvilket medfører at cyklisterne enten trækker ud på kørebanen eller får en ubehagelig oplevelse ved kørsel på chaussestenene. 

Derudover sikrer vi et område ved fodgængerfeltet, hvor fodgængere og skolepatrulje kan stå i sikkerhed inden krydsningen af vejen - i dag står de på cykelbanen. 

Til sidst omlægges stien mellem Over Hadstenvej og Overgårdsvej, der i dag er etableret med fliser og en trappe for enden ved Overgårdsvej. I stedet anlægges en dobbeltrettet sti i asfalt, og stien møder Overgårdsvej i niveau. Dette indebærer også, at fortovet på den nordlige side af Overgårdsvej bliver fjernet.

Tegning viser kort af ny stiforbindelse i Over Hadsten

Kontakt

Projektleder

Annette Brok Jensen
[email protected]