Vending af vigepligt i krydset ved Rensdyrvej, Ananasvej og Dyreparken i Søften

I krydset Rensdyrvej, Ananasvej og Dyreparken bliver vigepligten vendt. Hvor det før var trafikanter fra Ananasvej og Rensdyrvej, der havde vigepligt, bliver det nu trafikanterne fra Dyreparken, der får vigepligt. 

Arbejdet udføres fra 2. april til 31. maj 2024 af M. Frisch A/S.

Fortovet mellem Ananasvej og Rensdyrvej bliver bundet sammen, samtidig med at fortovet på den vestlige side af Dyreparken i krydset bliver fjernet. Ydermere ændres der på afmærkningen i krydset, som set på nedenstående billede.

Projektet kommer af, at skolebørnene fra den østlige del af Søften cykler denne vej for at komme til Præstemarkskolen. Dermed bliver trafiksikkerheden for skolebørnene forbedret ved dette kryds, samtidig med at fortovet har en fartdæmpende virkning på trafikanterne på Dyreparken. 

Tegning viser kort af veje i Søften hvor vigepligten vendes
Tegning viser kort af veje i Søften hvor vigepligten vendes

Kontakt

Projektleder

Annette Brok Jensen
[email protected]