Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på husdyrbruget Lyngåvej 97, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på gyllebeholder.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækningen i det konkrete tilfælde ikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
14.
mar.
2024
11.
apr.
2024
8370 Hadsten
Landbrug