Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på husdyrbruget Røgenvej 40, 8472 Sporup

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på gyllebeholder

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækningen i det konkrete tilfælde ikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
29.
jan.
2024
26.
feb.
2024
8472 Sporup
Landbrug