Afgørelse om ikke-godkendelsespligt på husdyrbruget Ruholmsvej 33, 8382 Hinnerup

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på gyllebeholder

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækningen i det konkrete tilfælde ikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
14.
mar.
2024
11.
apr.
2024
8382 Hinnerup
Landbrug