Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved overdækning af gyllebeholdere på Rigtrupvej 53, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på fire gyllebeholdere.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækningen af de fire gyllebeholdere i det konkrete tilfælde ikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
30.
apr.
2024
28.
maj.
2024
8370 Hadsten
Landbrug