Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af nye ledninger og anlæg ifm. fjernvarmeforsyning af Selling

Favrskov Kommune har afgjort, at etablering af nye ledninger og anlæg ifm. fjernvarmeforsyning af Selling ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. 

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men betyder kun, at bygherren ikke skal udarbejde og fremlægge en miljøkonsekvensrapport til VVM-myndigheden. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige øvrige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Læs hele afgørelsen her.

Bilag 1.

Bilag 2.

Bilag 3.

Bilag 4.

Afgørelse
22.
mar.
2024
19.
apr.
2024
8370 Hadsten
Virksomheder