Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen for lokalplan 337

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen inden for lokalplanområde 337

Favrskov Kommune har i mail af 18. januar 2024 anmodet Miljøstyrelsen om en afgørelse om reduktion af naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje inden for området for lokalplan 337. Lokalplanen er endeligt vedtaget den 28. august 2012.

Miljøstyrelsen kan reducere åbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 og bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
01.
mar.
2024
01.
mar.
2024
8382 Hinnerup
Natur og vandløb