Afgørelse om skovrejsning på del af matr.nr. 14a, Skjoldelev By, Lading, Hovvejen 47, 8471 Sabro

Favrskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr.nr. 14a, Skjoldelev By, Lading, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsningen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
08.
jan.
2024
05.
feb.
2024
8471 Sabro
Skovrejsning