Afgørelse om at skovrejsning på matrikel nr. 11a Granslev by, Granslev ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 11a Granslev By, Granslev, som fremgår af nedenstående kort, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om at skovrejsningsområdet på matr. nr. 11a Granslev By, Granslev, som fremgår af nedenstående kort, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes. 

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
07.
feb.
2024
07.
mar.
2024
8870 Langå
Skovrejsning